Modlitwa na placu Hiszpańskim 8.12.98 - "Piękno zbawi świat"

Modlitwa z Ojcem Świętym na placu Hiszpańskim w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 1998

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Ojciec Święty przybył o godz. 16 na plac Hiszpański, aby wraz z mieszkańcami Rzymu oddać hołd Matce Bożej. U stóp Jej figury złożył wieniec kwiatów i odmówił modlitwę, w której zawierzył Maryi — Matce Nadziei — Wieczne Miasto, Kościół i świat.

1. O Maryjo!
Oto znów stajemy u Twoich stóp,
w dniu, w którym obchodzimy
Twoje Niepokalane Poczęcie,
i błagamy Ciebie jako umiłowaną córę Ojca,
byś w tym ostatnim roku przygotowań
do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
nauczyła nas iść razem do domu Ojca,
ażeby cała ludzkość stała się jedną rodziną.
2. O Maryjo!
Od pierwszej chwili życia
zostałaś zachowana od grzechu pierworodnego
dzięki zasługom Jezusa, którego miałaś się stać Matką.
Grzech i śmierć nie mają nad Tobą władzy.
Już od chwili, gdy zostałaś poczęta,
otrzymałaś szczególny przywilej:
zostałaś napełniona łaską Twego błogosławionego Syna,
abyś była święta tak jak On jest święty.
Dlatego niebiański zwiastun,
posłany, aby Ci oznajmić Boży zamysł,
pozdrowił Cię słowami:
«Bądź pozdrowiona, pełna łaski» (Łk 1, 28).
Tak, Maryjo, Ty jesteś pełna łaski,
Ty jesteś Niepokalane Poczęcie.
W Tobie spełnia się obietnica dana pierwszym rodzicom
jako Protoewangelia nadziei
w tragicznej godzinie upadku:
«Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę,
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej»
(Rdz 3, 15).
Twoim potomstwem, Maryjo,
jest błogosławiony Syn Twojego łona — Jezus,
niepokalany Baranek, który wziął na siebie
grzech świata, nasz grzech.
Twój Syn, Matko, zachował Ciebie od zmazy,
aby przynieść wszystkim ludziom dar zbawienia.
Dlatego z pokolenia na pokolenie
odkupieni nieustannie pozdrawiają Cię słowami Anioła:
«Bądź pozdrowiona, pełna łaski,
Pan z Tobą» (Łk 1, 28).
3. O Maryjo!
Na Wschodzie i na Zachodzie od samego początku
Lud Boży wyznaje z wiarą,
że Ty jesteś przeczystą, najświętszą,
niezrównaną Matką Boga.
Poświadczają to jednomyślnie Ojcowie Kościoła,
ogłaszają pasterze, teologowie
i najwięksi wyznawcy wiary.
W 1854 r. mój czcigodny poprzednik, papież Pius IX
uznał uroczyście prawdę o Twoim przywileju.
Na wieczną pamiątkę tego wydarzenia
została wzniesiona w sercu Rzymu ta kolumna,
z której Ty czuwasz nad miastem jak Matka.
Od tamtej pory każdego roku, w dniu Twojego święta
Kościół Rzymu i całe miasto wraz ze swoim Biskupem
przybywają tutaj, na plac Hiszpański,
by oddać hołd Tobie, która jesteś znakiem
niezawodnej nadziei dla wszystkich ludzi.
Co roku przez ten akt czci wyznajemy,
że pragniemy powrócić
do pierwotnego i przedwiecznego zamysłu
naszego Stwórcy i Ojca,
powtarzając słowa apostoła Pawła:
«Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa (...).
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani
przed Jego obliczem» (Ef 1, 3. 4).
4. O Maryjo!
Ty jesteś świadkiem tego pierworodnego wybrania.
Prowadź nas, Matko, bo Ty znasz drogę!
Tobie, o Niepokalane Poczęcie,
zawierza się dzisiaj Lud Boży Rzymu i całe miasto.
Broń nas zawsze i prowadź nas wszystkich
drogami świętości.

O tej Matce śpiewaliśmy w Liturgii Słowa. Rozważaliśmy wielkie dzieła Boże. Pierwsze słowa hymnu z dzisiejszej liturgii brzmiały: Tota pulchra es Maria — «Cała piękna jesteś, Maryjo».

W obliczu tego piękna przychodzą nam może na myśl słowa wielkiego rosyjskiego pisarza Fiodora Dostojewskiego, który napisał, że piękno zbawi świat: Twoje piękno, Maryjo, które się wyraża w Niepokalanym Poczęciu.

Zawierzamy Ci nasze miasto, Kościół i cały świat. Niech Tota Pulchra prowadzi nas, pełnych nadziei, poprzez Wielki Jubileusz Roku 2000 ku przyszłości, bo Ty, Maryjo, jesteś Matką Nadziei. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Na zakończenie spotkania modlitewnego Papież dodał:

Kończymy to kontemplacyjne spotkanie: rozważaliśmy Twoje wielkie dzieła, Panie. Tak, Tota Pulchra musi zbawić świat w tajemnicy swego Niepokalanego Poczęcia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama