Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Modlitwa Jana Pawła II na obchody 1650. rocznicy urodzin św. AugustynaO wielki Augustynie, nasz ojcze i nauczycielu,

znawco pełnych światła Bożych dróg

i krętych ścieżek człowieka,

podziwiamy wspaniałe rzeczy, które łaska Boża

uczyniła w tobie, byś stał się gorliwym świadkiem

prawdy i dobra, w służbie braci.

Na początku nowego tysiąclecia,

naznaczonego Chrystusowym krzyżem,

naucz nas odczytywać dzieje

w świetle Bożej Opatrzności,

która je prowadzi

ku ostatecznemu spotkaniu z Ojcem.

Skieruj nas na drogi wiodące do pokoju,

rozbudzając w naszych sercach

twe gorące umiłowanie wartości,

na których mocą pochodzącą od Boga

można zbudować «miasto» na miarę człowieka.

Niech głęboka nauka, którą czerpałeś

z ciągle żywych źródeł Pisma Świętego,

badając je cierpliwie i z zamiłowaniem,

oświeci tych, których kuszą zgubne miraże.

Wyproś dla nich odwagę, by mogli wejść na drogę

prowadzącą do «człowieka wewnętrznego»,

tam gdzie czeka Ten,

który jako jedyny może dać pokój

naszym niespokojnym sercom.

Wydaje się, że wielu współczesnych ludzi

straciło nadzieję na to,

że pośród sprzecznych ideologii

uda się im dotrzeć do prawdy,

której przecież tak bardzo pragną

w głębi swego serca.

Naucz ich nigdy nie rezygnować z poszukiwań,

i zachować przekonanie,

że ich trud nagrodzi w końcu spotkanie,

które zaspokoi ich pragnienia,

spotkanie z najwyższą Prawdą,

źródłem wszelkiej prawdy stworzonej.

Roznieć również w nas, św. Augustynie,

iskrę żarliwej miłości do Kościoła,

katolickiej Matki świętych,

która cię wspierała i pokrzepiała w trudach

wieloletniego posługiwania.

Spraw, abyśmy idąc razem

pod przewodnictwem prawowitych pasterzy,

doszli do chwały niebieskiej Ojczyzny,

gdzie wraz ze wszystkimi błogosławionymi

będziemy mogli zjednoczyć się w nowej pieśni

Alleluja, której nie będzie końca. Amen.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: PRAWDA modlitwa ideologia św. Augustyn doktor Kościoła natchnienie nauczyciel miasto Boże rocznica urodzin św. Augustyna miłość do Kościoła
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W