Środki społecznego przekazu w służbie Ewangelii

Przemówienie do uczestników kongresu Międzynarodowej Organizacji Katolickiej ds.. Środków Audiowizualnych, 20.11.2001

W dniach 19-27 listopada 2001 r. odbył się w Rzymie kongres Międzynarodowego Katolickiego Stowarzyszenia ds. Radia i Telewizji (UNDA) i Międzynarodowej Organizacji Katolickiej ds. Kina i Środków Audiowizualnych (OCIC). Podczas kongresu obie instytucje połączyły się i powstała Międzynarodowa Organizacja Katolicka ds. Środków Audiowizualnych (SIGNIS). Jan Paweł II, zwracając się do uczestników kongresu, których przyjął na audiencji 20 listopada, podkreślił konieczność głoszenia Ewangelii Chrystusa za pośrednictwem mediów.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Z wielką radością witam was wszystkich, członków Międzynarodowego Katolickiego Stowarzyszenia ds. Radia i Telewizji (UNDA) oraz członków Międzynarodowej Organizacji Katolickiej ds. Kina i Środków Audiowizualnych (OCIC). Przygotowujecie się do mającego nastąpić za kilka dni połączenia waszych dwóch organizacji w jedną, nową, Międzynarodową Organizację Katolicką ds. Środków Audiowizualnych — SIGNIS. Ufam, zapewne tak samo mocno jak wy, że SIGNIS będzie się rozwijać i kontynuować w sposób jeszcze skuteczniejszy dzieło, które realizowaliście w obu waszych organizacjach przez ostatnie siedemdziesiąt lat: dzieło ewangelizacji poprzez środki społecznego przekazu oraz głoszenia za ich pośrednictwem zbawczej Ewangelii Chrystusa w świecie kina, radia, telewizji, a także — w ostatnich latach — Internetu.

Utworzenie tej organizacji na progu nowego tysiąclecia wydaje się rzeczą ze wszech miar słuszną. Za sprawą szybkiego postępu w technologii środków przekazu oraz nieustannego procesu globalizacji przed misją Kościoła, polegającą na głoszeniu miłości Chrystusa wszystkim ludziom, otwierają się wciąż nowe możliwości, a także stają wciąż nowe wyzwania. W minionych latach nastąpił znaczący wzrost liczby katolickich audycji radiowych w wielu krajach Afryki i Europy; wyraźnie zwiększyła się też liczba kanałów telewizyjnych oferujących programy katolickie, głównie dzięki przekazom satelitarnym oraz sieciom kablowym. SIGNIS powinna w dalszym ciągu dążyć do pozyskiwania nowych odbiorców programów katolickich, a także współpracować z innymi pokrewnymi instytucjami i organizacjami, dbając o to, by w różnorakich programach transmitowanych za pomocą środków przekazu nie zabrakło pozytywnych treści religijnych i duchowych.

Ludzie wiele czasu poświęcają na «konsumpcję» produktów audiowizualnych — odnosi się to szczególnie do dzieci i młodzieży. Ważnym elementem waszej pracy powinno być zatem uczenie mądrego i odpowiedzialnego korzystania ze środków społecznego przekazu. Oznacza to konieczność wyznaczenia wysokich standardów nie tylko ogółowi odbiorców, ale także osobom kierującym całym przemysłem audiowizualnym. Oznacza to konieczność uświadamiania ludziom wielkiego wpływu mediów na ich życie. Wymaga to w końcu kontrolowania jakości przekazywanych treści i rozwijania konstruktywnego dialogu między producentami programów i ich «konsumentami».

Drodzy przyjaciele, takie są niektóre zadania stojące przed wami, zadania wymagające odwagi i poświęcenia, zadania, które na pewno chętnie podejmiecie, gdyż wynikają one z waszego powołania chrześcijańskiego. Sam Pan Jezus będzie was wspierał i umacniał. Kiedy bowiem po raz ostatni polecił apostołom iść i nauczać wszystkie narody, obiecał im: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20). Niech więc mająca wkrótce powstać organizacja SIGNIS będzie zawsze skutecznym narzędziem głoszenia nieustannej obecności Pana Jezusa w naszym świecie oraz Jego wiernej miłości do wszystkich ludzi.

Wszystkim wam z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama