Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

POSZUKUJCIE ZAWSZE DOBRA CZŁOWIEKA

Przesłanie Jana Pawła II do uczestników konferencji Papieskiej Akademii «Pro Vita»W poniedziałek 2 lipca Papieska Akademia «Pro Vita» zorganizowała w Watykanie konferencję naukową poświęconą moralnej dopuszczalności przeszczepów narządów i tkanek zwierzęcych do organizmu ludzkiego. Do uczestników spotkania — antropologów, genetyków i moralistów — Jan Paweł II skierował przesłanie, w którym podkreślił, że badania naukowe muszą zmierzać «nieustannie do dobra człowieka i do ochrony jego zdrowia».

Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, szanowni Państwo!

1. Witam was bardzo serdecznie z okazji konferencji naukowej, zorganizowanej przez Papieską Akademię «Pro Vita» w celu rozważenia delikatnego problemu dopuszczalności ksenotransplantów. Pozdrawiam w szczególny sposób bpa Elio Sgreccię, wiceprzewodniczącego Akademii, kierującego pracami waszego zespołu.

Temat waszych obrad ma przede wszystkim znaczenie ogólnoludzkie, ponieważ wynika z konieczności rozwiązania problemu poważnego niedostatku ludzkich organów zdatnych do przeszczepu. Wiadomo, że ten niedostatek prowadzi do śmierci znacznej części chorych oczekujących na przeszczep, których można by uratować, przedłużając wciąż jeszcze trwające i zawsze cenne życie.

2. Bez wątpienia, przeszczepianie zwierzęcych organów i tkanek człowiekowi rodzi nowe problemy natury naukowej i etycznej. Dyskutowaliście o nich w sposób odpowiedzialny i kompetentny, mając na uwadze jednocześnie dobro i godność człowieka, możliwe zagrożenia natury medycznej, nie zawsze wymierne i przewidywalne, wreszcie wrażliwość na los zwierząt, którą należy okazywać zawsze, nawet wówczas gdy wykorzystuje się je dla wyższego dobra człowieka — istoty duchowej, stworzonej na obraz Boży.

W tych kwestiach nauka jest niezbędnym przewodnikiem i cennym źródłem światła. Jednakże badania naukowe należy prowadzić we właściwej perspektywie, zmierzając nieustannie do dobra człowieka i do ochrony jego zdrowia.

3. Coraz częściej potrzebna jest też interwencja antropologii i etyki, które winny wnosić niezbędne, uzupełniające światło, definiując wartości i kryteria, jakimi należy się kierować, a zarazem ustalając zasady ich wzajemnej harmonii i hierarchii.

Coraz bardziej się przekonujemy — czego dowodem jest sama wasza obecność tutaj oraz skład waszego zespołu — że przymierze nauki z etyką wzbogaca obydwie te dziedziny i skłania je do wspólnego niesienia pomocy poszczególnym ludziom i społeczeństwu.

Środki ostrożności i jednoznaczne warunki stosowania ksenotransplantów, na które zwróciliście uwagę, są owocem tego dialogu i współdziałania.

4. Racjonalna refleksja potwierdzona przez wiarę prowadzi do odkrycia, że Bóg Stwórca umieścił człowieka na szczycie widzialnego świata i zarazem powierzył mu zadanie kierowania swoim życiem w taki sposób, aby szanując własną godność zabiegał o autentyczne dobro wszystkich swoich bliźnich.

Dlatego Kościół zawsze będzie zapewniał poparcie i pomoc tym, którzy wysiłkiem rozumu oświeconego przez wiarę poszukują autentycznego dobra człowieka: «Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy» (Fides et ratio, Wprowadzenie).

Wyrażając uznanie dla waszej pracy oraz dla wysiłków, jakie ofiarnie podejmujecie w duchu służby cierpiącym ludziom, proszę Boga wszelkiej mądrości i dobroci, aby błogosławił was, wasze rodziny i waszych współpracowników naukowych.

Watykan, 1 lipca 2001 r.

Joannes Paulus pp IIopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: śmierć życie antropologia etyka transplantacja Pro Vita przeszczep ksenotransplant

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W