Z Chrystusem wśród sportowców

Przemówienie do przedstawicieli Włoskiego Ośrodka Sportu, 26.06.2004

26 czerwca Jan Paweł II spotkał się w Auli Pawła VI z 7 tys. sportowców z Włoskiego Ośrodka Sportu. Stowarzyszenie to powstało przed 60 laty w ramach Akcji Katolickiej. W swej działalności nawiązuje do tradycji Federacji Katolickich Stowarzyszeń Sportowych, rozwiązanej w czasach reżimu faszystowskiego. W przemówieniu Papież podkreślił, że uprawianie sportu w duchu Ewangelii przygotowuje do odważnego i uczciwego uczestnictwa w «trudnych zawodach życiowych».

Drodzy Przyjaciele z Włoskiego Ośrodka Sportu!

1. Witam was na tym spotkaniu, które upamiętnia 60-lecie istnienia waszego zasłużonego stowarzyszenia, założonego z myślą o ewangelizowaniu środowisk sportowych we Włoszech. Wszystkich was serdecznie witam i pozdrawiam. Pozdrawiam obecnych tu dostojników, w pierwszej kolejności kard. Camilla Ruiniego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch. Jestem mu wdzięczny w szczególności za to, że przedstawił mi przed chwilą program i plany waszego stowarzyszenia. Pozdrawiam jego kierownictwo, trenerów, sędziów, animatorów i asystentów duchowych. Z serdecznym pozdrowieniem zwracam się do ks. Vittoria Periego, krajowego doradcy kościelnego, oraz do krajowego prezesa pana Edia Costantiniego. Pozdrawiam przede wszystkim was, drodzy młodzi sportowcy, i dziękuję wam za gorące przyjęcie.

2. «Wstań!» (Łk 7, 14). W tych okolicznościach chciałbym przypomnieć wezwanie skierowane przez Pana do młodzieńca z Nain, które było tematem mojej ostatniej pielgrzymki apostolskiej do Szwajcarii, aby również z wami zastanowić się nad sensem waszej misji w Kościele i w społeczeństwie.

«Wstań! Słuchaj! Ruszaj w drogę!» Te słowa skierowałem do młodzieży zgromadzonej w hali lodowiska w Bernie 5 czerwca tego roku. To samo wezwanie powtarzam wam, drodzy przyjaciele z Włoskiego Ośrodka Sportu. Każdy z was jest wezwany, by poszedł za Chrystusem i był Jego świadkiem w środowisku sportowym.

Dobrze wiecie o tym szczególnym powołaniu i w programie kulturalno- -sportowym stowarzyszenia stwierdzacie, że nie zamierzacie ograniczać waszej obecności w społeczeństwie włoskim jedynie do upowszechniania sportu, lecz chcecie przyczynić się do znalezienia odpowiedzi na głębokie pytania, stawiane przez nowe pokolenia na temat sensu życia, jego ukierunkowania i celu. Pragniecie tym samym kształtować mentalność i kulturę sportową, która — dzięki «uprawianiu sportu», a nie tylko «mówieniu o sporcie» — pozwoli odkryć pełną prawdę o człowieku.

3. Z takim celem został założony przed 60 laty Włoski Ośrodek Sportu, aby młodym ludziom, odczuwającym w tamtych czasach tragiczne skutki II wojny światowej, ukazać uprawianie sportu nie tylko jako źródło dobrego samopoczucia fizycznego, lecz również jako ideał życia odważnego, z pozytywnym nastawieniem, optymistycznego, jako sposób na integralną odnowę osoby i społeczeństwa. Mój czcigodny poprzednik sługa Boży Pius XII zwrócił się wówczas z prośbą do waszej sodalicji, by była zaczynem chrześcijaństwa na stadionach, na ulicach, w górach, na morzu, wszędzie gdzie dumnie powiewa wasz sztandar (por. przemówienie do CSI w 1955 r.).

Przez lata, drodzy przyjaciele, staraliście się wiernie wypełniać to polecenie, czyniąc Włoski Ośrodek Sportu autentyczną szkołą formacji ludzkiej. Pracowaliście nad tym, aby dzieci, młodzież i dorośli mogli poznać poprzez rozmaite dyscypliny sportu bogactwo i piękno Ewangelii. Pomagaliście im spotkać Jezusa i Jego wybrać jako ostateczną rację życia.

4. Dziś również na tym polega wasza misja, a społeczeństwo nadal jej potrzebuje. Starania podejmowane przez wasze stowarzyszenia sportowe, by promować sport jako formę wychowania w parafiach, w szkole, na danym obszarze, pomogą nowym pokoleniom wybierać i pielęgnować autentyczne wartości życia: umiłowanie prawdy i sprawiedliwości, poczucie piękna i dobra, dążenie do autentycznej wolności i pokoju.

W naszych czasach wydaje się, że sport jako system jest niekiedy uwarunkowany przez logikę zysku, widowiska, dopingu, bezwzględnej rywalizacji i przemoc. Wy również macie za zadanie głosić humanizującą moc Ewangelii w odniesieniu do sportu i dawać temu świadectwo; sport, jeśli uprawiany jest zgodnie z perspektywą chrześcijańską, staje się «zalążkiem» głębokich relacji międzyludzkich i sprzyja budowaniu świata bardziej pogodnego i solidarnego.

Życzę zwłaszcza wam, drodzy młodzi zawodnicy, abyście uprawiali sport w duchu lojalności i zdrowego współzawodnictwa. Wtedy pomoże on wam odważnie i uczciwie stawać do trudnych zawodów życiowych, z radością i pogodną ufnością w przyszłość.

Powierzam Panu przez wstawiennictwo Maryi całą rodzinę Włoskiego Ośrodka Sportu oraz każdy jej dobry zamiar, i wszystkim z serca błogosławię.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao