Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Głoście gorliwie Ewangelię miłości i nadziei

3 XII — Do uczestników XIV Zgromadzenia Włoskiej Federacji Tygodników KatolickichW dniach 2-4 grudnia 2004 r. odbywało się w Rzymie XIV Zgromadzenie Włoskiej Federacji Tygodników Katolickich na temat: «Gazety diecezjalne głosem ludzi». 3 grudnia w Sali Klementyńskiej Ojciec Święty spotkał się z uczestnikami obrad. «We Włoszech, Bogu dzięki — powiedział w przemówieniu — tygodniki katolickie mają bogatą tradycję, a ich historia obfituje w świetlane postaci kapłanów i osób świeckich. (...) Wkład dziennikarzy katolickich okazuje się niezwykle cenny także i dziś, zarówno na płaszczyźnie duszpasterskiej, jak kulturalnej i społecznej». Do Włoskiej Federacji Tygodników Katolickich, utworzonej w 1966 r., należy ok. 150 czasopism, których nakład wynosi łącznie ponad milion egzemplarzy.

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Z radością przyjmuję was przy okazji odbywającego się co trzy lata zgromadzenia Włoskiej Federacji Tygodników Katolickich. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, przedstawicieli ok. 150 tygodników diecezjalnych, i waszych współpracowników; serdeczną myślą obejmuję też wszystkich waszych czytelników. Pozdrawiam w szczególności prezesa Federacji ks. prał. Vincenza Riniego i dziękuję za słowa, jakie skierował do mnie w waszym imieniu.

2. We Włoszech, Bogu dzięki, tygodniki katolickie mają bogatą tradycję, a ich historia obfituje w świetlane postaci kapłanów i osób świeckich. Spośród nich chciałbym przypomnieć dobrze wam znanego ks. prał. Andreę Spadę, który zmarł właśnie w tych dniach. Wkład dziennikarzy katolickich okazuje się niezwykle cenny także i dziś, zarówno na płaszczyźnie duszpasterskiej, jak kulturalnej i społecznej.

Dostarczają oni przede wszystkim informacji o życiu Kościoła, a także odpowiednich pomocy w postaci materiałów dokumentacyjnych i poszerzających wiedzę o inicjatywach kościelnych i ich problematyce. A zważywszy, że na poziomie lokalnym tygodniki diecezjalne docierają do szerokiego kręgu odbiorców, w znacznym stopniu dzięki nim wartości chrześcijańskie — stanowiące pokaźną część spuścizny duchowej narodu włoskiego — docierają do rodzin, parafii i miast. Mam na myśli w szczególności ochronę życia ludzkiego we wszystkich aspektach; myślę również o małżeństwie i o rodzinie, które niewłaściwie pojmowana kultura «praw osobistych» przedstawia w sposób wynaturzony; myślę wreszcie o wartościach takich, jak prawda, sprawiedliwość, solidarność.

3. Drodzy bracia i siostry, dziękuję wam za wkład, który za pośrednictwem waszych pism wnosicie w tworzenie «cywilizacji miłości». W epoce zglobalizowanej komunikacji ta wasza misja staje się coraz trudniejsza. Nie zniechęcajcie się, moi drodzy, trudnościami, jakie napotykacie. Dalej głoście gorliwie Ewangelię prawdy i nadziei z tych szczególnych «ambon», jakimi są wasze tygodniki diecezjalne, i bądźcie zawsze otwarci na rozległe perspektywy Kościoła powszechnego.

4. Abyście mogli w pełni realizować tę misję, dbajcie o to, żeby w pierwszej kolejności wam nie zabrakło niezbędnego pokarmu duchowego modlitwy i intensywnego życia sakramentalnego. Starajcie się ponadto pogłębiać waszą formację etyczną i kulturalną, tak aby wasze przekonania pozostawały zawsze w zgodzie z Ewangelią i nie ulegały wpływowi zgubnych tendencji panujących w niektórych nurtach współczesnej kultury.

Niech ma was w opiece Dziewica Niepokalana; niech oręduje za wami św. Franciszek Ksawery, patron misji, którego wspomnienie liturgiczne przypada dzisiaj. Zapewniam was o pamięci w modlitwie i wszystkim wam oraz waszym bliskim z serca udzielam Błogosławieństwa Apostolskiego.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: massmedia czytelnictwo życie sakramentalne cywilizacja miłości prasa tygodnik katolicki tygodnik diecezjalny Andrea Spada Federacja Tygodników Katolickich Vincenzo Rini
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W