Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


PAWEŁ VI

Motu Proprio "AD HOC USQUE TEMPUS"
określające niektóre sprawy prawne dotyczące Kardynałów w ich Tytułach lub Diakoniach Rzymskich - AAS 61 (1969) 226 - 227KARDYNAŁOWIE cieszyli się aż do tego czasu w świętych budowlach Rzymu, które posiadali jako Tytuł lub Diakonię, uprawnieniami w zakresie zarządzania (administracji). Wydaje się obecnie rzeczą wskazaną odwołanie uprawnień, które dotyczą duszpasterstwa lub wchodzą w zakres sprawnego zarządzania Naszą diecezją rzymską. Sądzimy, że jest to zgodne zarówno z tym co postanowił Nasz Poprzednik śp. Jan XXIII w odniesieniu do tytułów siedzib podmiejskich w Piśmie Apostolskim "Suburbicariis sedibus", wydanym z własnej woli w dniu 11 kwietnia 1962 r., jak i z tym, co sami postanowiliśmy w Piśmie Apostolskim "Romane dioecesis" wydanym w dniu 30 czerwca 1968 r. (n. 15, b), w zakresie nadawania beneficjów w bazylikach mniejszych i w kolegiatach wyznaczonych kardynałom jako ich tytuły.

Z tej to racji niniejszym Pismem wydanym z własnej woli zarządzamy co następuje.

I. Od chwili objęcia w kanoniczne posiadanie, kardynałowie mają się troszczyć - przez udzielanie rad i otaczanie opieką - o dobro kościołów otrzymywanych jako Tytuł lub Diakonię. Jednakże nie posiadają w nich żadnej jurysdykcji, ani w żaden sposób nie mogą ingerować w zakresie spraw, które dotyczą, czy to administrowania dóbr, dyscypliny, poprawy obyczajów, czy też posługi Kościoła.

II. Gdyby który z kardynałów zamierzał coś podjąć poza ustalonymi powyżej granicami, winien się uprzednio porozumieć w tej sprawie albo z kardynałem wikariuszem Miasta, albo - gdy chodzi o kościół należący do zakonu kleryckiego wyjętego z prawnym przełożonym zakonnym.

III. Na ile zachodzi potrzeba pozbawia się mocy prawnej kan. 240, § 2; kan. 1414, § 4 i kan. 1432, § 1, Kodeksu Prawa Kanonicznego.

IV. Postanowienia niniejszego Pisma Apostolskiego wchodzą w życie dnia 28 bm.

Co zaś tym naszym Pismem, wydanym z własnej woli zostało zarządzone, nakazujemy, aby wszystko otrzymało swoje zatwierdzenie i moc, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia, chociażby były godne najbardziej specjalnej wzmianki.

Dan w Rzymie u św. Piotra, dnia 15 kwietnia 1969 roku, szóstego naszego Pontyfikatu.

PAULUS PP. VI
Źródło: Posoborowe Prawodawstwo Kościelne t. 2. s.275 - 277.opr. kkk/kkk 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: kardynał Rzym jurysdykcja diakonia kościół tytularny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W