Dekret urbis et orbis na 8.12.2005

Dekret udzielający Odpustu zupełnego w związku z 40 rocznicą zakończenia Soboru Watykańskiego II (8.12.2005, wyd. 18.11.2005)

Cudowne i błogosławione dzieła dokonane przez Boga względem swojego ludu, powinny być zawsze wspominane z wdzięcznością, i to w sposób szczególny w te dni, w których wspomina się wydarzenia mające największe znaczenie dla życia Kościoła.

Zbliża się 8 grudzień, dzień poświęcony Niepokalanemu Poczęciu NMP, w którym mija czterdzieści lat kiedy Ojciec Święty, Sługa Boży Paweł VI, zamykając Sobór Powszechny Watykański Drugi, ogłosił Dziewicę Maryję Matką Kościoła, która, jako Matka Chrystusa, jest Matką Boga i Matką nas wszystkich.

W tą Uroczystość Ojciec Święty Benedykt XVI, kiedy w Rzymie publiczną cześć odbiera Niepokalana Dziewica, z radością postanowił, aby cały Kościół zjednoczył się z Jej sercem, ażeby wierni, zjednoczeni w imię Matki wszystkich ludzi, zostali umocnieni w Wierze, przylegając z ogromnym poświęceniem do Chrystusa i duszy braci z rozpaloną miłością; jak nauczał z ogromną mądrością Sobór Watykański II, skąd pochodzi dzieło miłosierdzia względem ubogich, przestrzeganie sprawiedliwości, ochrona i ponowne zapanowanie pokoju.

Dlatego też Ojciec Święty, któremu bardzo leży na sercu spotęgowanie miłości i ufności wiernych wobec Matki Bożej i co jest jego życiem, z pomocą i wsparciem Jej świętości, wspierając się wiernie na mądrym nauczaniu Powszechnego Soboru Watykańskiego II, w komunii hierarchicznej z Nim i z własnymi Biskupami, wspaniałomyślnie udziela daru odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (Spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa według intencji Ojca Świętego), z duszą całkowicie wolną od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, w najbliższą uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, dla wiernych, jeśli będą uczestniczyć w Świętej Liturgii ku czci NMP, bądź przynajmniej wyrażą publiczne świadectwo pobożności maryjnej przed obrazem Madonny Niepokalanej wystawionym do publicznej adoracji, dołączając modlitwę Ojcze Nasz, Credo i jakąkolwiek inne wezwanie do Niepokalanej (np. «Całaś piękna jest Maryjo i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie», «Królowo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami).

Także wierni, niezdolni ze względu na chorobę bądź inną słuszną przyczynę, w ten dzień, mogą uzyskać ten sam dar Odpustu zupełnego we własnych domach bądź gdziekolwiek się znajdują, również z duszą wolną od wszelkiego grzechu i pod warunkami wyżej wspomnianymi, jak tylko to będzie możliwe, jednocząc się w duchu i pragnieniach z intencjami Ojca Świętego w modlitwie do Madonny Niepokalanej i odmawiając Ojcze Nasz i Credo.

Obecny Dekret ma ważność dla tejże uroczystości. Bez względu na jakiekolwiek sprzeczne rozporządzenia.

Dan w Rzymie, w Siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 18 listopada 2005 roku, w Uroczystość poświęcenia bazylik śś. Apostołów Piotra i Pawła.

James Francis Kard. STAFFORD


Penitencjarz Wiekszy

Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv.


Sekretarz

Tłum. ks. Krzysztof Kozłowski

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama