Informacja w sprawie rzekomych ukazywań się i objawień "Pani wszystkich narodów"

Informacja w sprawie rzekomych ukazywań się i objawień "Pani wszystkich narodów", In merito, 25.05.1974

W trosce o pełnię wiary

INFORMACJA W SPRAWIE RZEKOMYCH UKAZYWAŃ SIĘ I OBJAWIEŃ "PANI WSZYSTKICH NARODÓW"
In merito(1)


W sprawie rzekomych ukazywań się i objawień "Pani wszystkich narodów", mających miejsce w Amsterdamie, Święta Kongregacja Nauki Wiary uważa za stosowne wydać następującą deklarację:

7 maja 1956 r. Biskup diecezji Haarlem (Holandia), po uważnym zbadaniu sprawy dotyczącej domniemanych ukazywań się i objawień "Pani wszystkich narodów", podał, że nie "stwierdził nadprzyrodzonego charakteru zjawień", a - w konsekwencji - potępił publiczną cześć obrazu "Pani wszystkich narodów", jak również rozpowszechnianie pism, które podawały domniemane ukazywania się i objawienia jako mające nadprzyrodzony początek.

2 marca 1957 r. ten sam Ordynariusz powtórzył wspomnianą deklarację, a Święte Oficjum, listem z 13 marca tego samego roku, pochwaliło roztropność i troskę pasterską Biskupa, przychylając się do jego decyzji. W odpowiedzi na odwołanie Biskupa Haarlemu z 29 marca 1972 r., Święta Kongregacja Nauki Wiary, 24 maja tego samego roku, potwierdziła ponadto już podjętą decyzję w tej sprawie.

Teraz, w wyniku rozwoju wydarzeń oraz po nowym i pogłębionym zbadaniu sprawy, Święta Kongregacja Nauki Wiary stwierdza w niniejszej Informacji zasadność sądu wyrażonego już przez kompetentny autorytet kościelny oraz wzywa kapłanów i wiernych świeckich do zaprzestania jakiegokolwiek rozpowszechniania domniemanych ukazywań się i objawień "Pani wszystkich narodów", zachęcając wszystkich do wyrażania czci dla Najświętszej Dziewicy, Królowej Wszechświata (por. PIUS XII, Encykl. Ad Caeli Reginam: AAS 46 [1954] 625-640), w formach uznanych i wskazanych przez Kościół.

Rzym, 25 maja 1974 r.


1. L'Osservatore Romano, 14/15 VI 1974.

 


opr. mg/jw« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama