Dekret w sprawie Mszy świętej na czas pandemii

Dekret w sprawie Mszy świętej na czas pandemii oraz formularz Mszy św.

Prot. N. 156/20

DEKRET
w sprawie Mszy świętej na czas pandemii

Nie ulękniesz się zarazy, co idzie w mroku (por. Ps 90, 5-6). Te słowa psalmisty to zaproszenie do okazania wielkiej ufności w wierną miłość Boga, który nigdy nie opuszcza Swego ludu w czasie próby.

W tych dniach, kiedy cały świat jest ciężko dotknięty wirusem Covid-19, do Kongregacji wpłynęły liczne prośby o możliwość odprawienia specjalnej Mszy świętej błagalnej w intencji ustąpienia pandemii.

Dlatego też Kongregacja ta, na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego FRANCISZKA, zezwala na możliwość odprawiania Mszy świętej na czas pandemii, we wszystkie dni, z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, dni Oktawy Wielkanocnej, wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, Środy Popielcowej i Wielkiego Tygodnia (por. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 374), przez cały czas trwania pandemii.

Do niniejszego Dekretu załącza się formularz mszalny.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 30 marca 2020 r.

Robert kard. Sarah
Prefekt

+ Arthur Roche
Arcybiskup Sekretarz


W CZASIE PANDEMII

Tę Mszę można sprawować, zgodnie z rubrykami Mszy i Modlitw w różnych potrzebach, we wszystkie dni z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocy, dni Oktawy Wielkanocy, Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, Środy Popielcowej i dni Wielkiego Tygodnia.

 

Antyfona na wejście

Por. Iz 53, 4

On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści.

 

Kolekta

Wszechmogący wieczny Boże,  Ty jesteś najpewniejszą obroną w każdym niebezpieczeństwie i wysłuchujesz swoje dzieci wołające ufnie w utrapieniu,  + prosimy Cię, zmiłuj się łaskawie nad nami i daj wieczne życie zmarłym, pociechę płaczącym,  uzdrowienie chorym, pokój umierającym,  siłę tym, którzy poświęcają się w służbie zdrowia, ducha mądrości sprawującym władzę,  a nam odważnej życzliwości wobec wszystkich,  * abyśmy mogli wspólnie oddawać chwałę Twojemu świętemu imieniu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

 

Modlitwa nad darami

Prosimy Cię, Panie, przyjmij dar ofiarny, który w tych dniach zagrożenia Tobie składamy, * i spraw, aby dzięki Twojej wszechmocy stał się on dla nas źródłem uzdrowienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

5 Modlitwa eucharystyczna C z własną prefacją (Chrystus wzorem miłości).

 

Antyfona na Komunię

Mt 11, 28

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

 

Modlitwa po Komunii

Boże, od Ciebie przyjęliśmy lekarstwo życia wiecznego, * spraw, prosimy, abyśmy przez ten Sakrament mogli się radować pełnią niebiańskiego uzdrowienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Modlitwa nad ludem

Boże, Obrońco ufających Tobie, + błogosław swój lud, wybawiaj, ochraniaj i prowadź, * aby wolny od grzechów i bezpieczny od nieprzyjaciela, zawsze  trwał w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

CZYTANIA

 

Można użyć czytań z Mszy w okresie trzęsienia ziemi:

 

Pierwsze czytanie (LM VIII, nr 36.2)

Lm 3, 17-26

Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana

Pozbawiłeś mą duszę spokoju...

 

Psalm responsoryjny (LM VIII, nr 36.2)

Ps 80 (79), 2ac i 3b. 5-7 (R.: por. 4): Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

 

albo:

 

Pierwsze czytanie (LM VIII, nr 36.5)

Rz 8, 18-30 Ani śmierć, ani życie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga

Bracia: Jeżeli Bóg z nami...

 

Psalm responsoryjny (LM VIII, nr 36.4)

Ps 123 (122), 1b-2 (R.: 3a): Zmiłuj się, Panie, zmiłuj się nad nami.

 

Śpiew przed Ewangelią (LM VIII, nr 36.9)

Por. 2 Kor 1, 3b-4a

Błogosławiony Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym naszym ucisku.

 

Ewangelia (LM VIII, nr 36.9)

Mk 4, 35-41 Kim On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się...

 

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama