Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Public relations a przywództwo w organizacji

W każdym dziesięcioleciu obserwujemy charakterystyczne dla niego zmiany postaw, nastawień i oczekiwań środowiska pracowniczego, które kształtują nowe warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Wśród czynników warunkujących sukces gospodarczy firm swoją pozycję umocniło profesjonalnie uprawiane public relations. Zmianie uległa koncepcja kierowania organizacją. Leadership kładzie nacisk na tworzenie specyficznych relacji przywiązania, oddania pracowników firmie, kluczowym aspektom z jej życia, osobie lidera. Wśród motywów pracowniczych wymienia się nie tylko bezpieczeństwo finansowe, pewność zatrudnienia, utrzymanie pracy, ale także motyw samorealizacji i rozwoju osobistego czy poczucie społecznego zaangażowania.

Obecnie znacznie lepiej niż kiedyś wykształcona publiczność dostrzega powiązania sfery biznesowej z całością życia społecznego i przypisuje tej działalności obowiązek przestrzegania standardów etycznych, a nie tylko prawnych. Opinia publiczna żąda społecznej odpowiedzialności od podmiotów gospodarczych, działalności na rzecz własnego miasta, regionu, wspierania akcji charytatywnych, troski o ochronę środowiska naturalnego, propagacji zdrowego trybu życia czy wierności tradycjom. Otoczenie firmy pragnie poznać jej filozofię działania, kwalifikacje i zainteresowania kadry zarządzającej. Personel firmy chętnie wsłuchuje się w sposób wypowiadania się prezesa organizacji, obserwuje stosunek kadry zarządzającej do osób jej podległych, zwraca uwagę na ubiór członków zarządu.

Grupa przedsiębiorczych, energicznych osób, potrafiących połączyć swe wysiłki, pracować w zespole, ma bardzo dobre rokowania na osiągnięcie sukcesu gospodarczego. Jednakże takim ludziom potrzebne jest przywództwo moderatorskie, które budzi zaufanie i poczucie współprzynależności do zespołu osiągającego sukcesy. Potrzebny jest autorytet, ale nie opierający się wyłącznie na kwalifikacja zawodowych i wiedzy fachowej, lecz także na umiejętności kulturalnego zachowania się oraz utrzymania dobrych kontaktów z ludźmi - autorytet od którego zaczyna się public relations w firmie.

Doradztwo ds. wizerunku przykłada wielką wagę do zarządzania wrażeniem - zespołu zachowań mających na celu uwiarygodnienie odgrywania pewnych ról, najczęściej o dużej wadze profesjonalnej i społecznej. Sterowanie wrażeniem polega na świadomym posługiwaniu się elementami wywierania wpływu na ludzi, dotyczy zachowań i czynności danej osoby, sposobu ich przeprowadzania, zawartości i formy wypowiedzi, wyposażenia i stylu wyposażenia biura, wyglądu osoby - ubiór, makijaż, zachowania niewerbalne. Przykładowo specjaliści ds. IR doskonale wiedzą, że wartość spółek giełdowych jest postrzegana przez pryzmat ich głównego szefa, gdyż wizerunek przywódcy jest jednym z elementów wpływających na wartość całej organizacji.

Cele i style przywództwa w organizacji podlegają zmianom. Tradycyjnie pojmowany szef firmy odpowiadał za wyznaczanie celów, planowanie, programowanie i kontrole wykonania. Współczesny przywódca firmy wykorzystuje najnowsze technologie, jest głównie specjalistą od postaw ludzi i motywacji pracowniczej, dba nie o klasycznie pojmowane zarządzanie zasobami ludzkimi, lecz o zarządzanie relacjami międzyludzkimi w organizacji. Charakteryzuje go umiejętność utrzymania prawdziwego autorytetu przy partnerskich relacjach.


Istota charyzmy przywódczej jako swoistej umiejętności tworzenia znaczących dla ludzi symboli, znaczeń, specjalnego języka, znajduje współcześnie wsparcie w niektórych koncepcjach zarządzania strategicznego. Organizacje są traktowane jako systemy podzielanych wspólnie znaczeń, a ich przywódcy najwyższego szczebla jako zarządzający tymi znaczeniami. Nagłośniona charyzma przywódcy organizacji buduje jej rynkowy status, przyciąga inwestorów. Przywódca działa skuteczniej jeżeli przekazuje pracownikom uprawnienia, a nie tylko obowiązki.

Najważniejszym celem przywództwa w organizacjach jest wytworzenie klimatu zaufania, a szerzej biorąc kultury organizacji, opartej na zaufanie. Wewnątrz firmy oznacza to wiarę pracowników w umiejętności szefa, że to on właśnie w skomplikowanej codziennej rzeczywistości dokonuje najtrafniejszych wyborów. Na zewnątrz niej oznacza to zaufanie potencjalnych i aktualnych akcjonariuszy do zarządu firmy, zaufanie banków i instytucji finansowych do koncepcji rozwoju organizacji i możliwości ich realizowania przez najwyższe kierownictwo, zaufanie lokalnych społeczności do rzetelności intencji kierownictwa korporacji.

Zaufanie do firmy tworzy jej reputację, mającą wartość handlową, mogącą być kupowaną lub sprzedawaną. Wiele nowoczesnych firm nie posiada nic poza reputacją, nie produkuje i nie sprzedaje produktów, lecz tylko budzący zaufanie znak firmowy. Reputacja firmy bierze się z tysięcy działań pracowników organizacji, których spoiwem są podzielane przez nich wartości - etos pracowniczy - podzielane wspólnie wartości i uporządkowane przez nie zachowania, a nie aparat nadzoru.

(Mm)

© listopad 2001


opr. MK/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: media przywództwo zarządzanie reklama marketing organizacja kompromis negocjacje pr public relations reputacja
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W