Uśmiech to jej znak

Agnieszka Olendzka - laureat nagrody Ubi Caritas - jest wolontariuszem Caritas Diecezji Drohiczyńskiej od początku jej istnienia, a więc już od 20 lat

Uśmiech to jej znak

Agnieszka Olendzka jest wolontariuszem Caritas Diecezji Drohiczyńskiej od początku jej istnienia, a więc już od 20 lat! Opiekuje się Szkolnym Kołem Caritas w Gimnazjum nr 2 w Siemiatyczach, przyjmując co roku około 40 nowych osób. Jest koordynatorem programu Skrzydła, a także opiekuje się Parafialnym Zespołem Caritas przy parafii św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach.

Agnieszka jest wzorem i przykładem dla wolontariuszy, ale też dla całej wspólnoty Kościoła. Od lat bezinteresownie, z wielką chęcią i zapałem angażuje się we wszystkie działania inicjowane przez drohiczyńską Caritas. Sama również bardzo często wychodzi z pomysłami kolejnych działań na rzecz osób potrzebujących. Jako katechetka (w szkole podstawowej i gimnazjum) angażuje młodzież w działalność dobroczynną, jednak nie w formie jednorazowych akcji, ale poprzez stałą formację uczniów. Pod jej okiem młodzież prowadzi zbiórki żywności, przygotowuje paczki świąteczne, pomaga przy rozprowadzaniu świec WDPD. Dzięki Agnieszce uczniowie współpracują z wieloma placówkami, opiekują się osobami niepełnosprawnymi, pomagają w prowadzeniu zajęć w świetlicy dla dzieci i młodzieży, kilka razy w roku przygotowują program artystyczny na spotkania Związku Emerytów i Rencistów. Młodzież systematycznie bierze udział w rekolekcjach formacyjnych, angażuje się w adoracje w kościele parafialnym, w celebrację Mszy Świętych. W okresie Bożego Narodzenia z kolędą, życzeniami, drobnymi upominkami, ale przede wszystkim z dobrym słowem i uśmiechem wolontariusze wraz z panią Agnieszką odwiedzają hospicjum, Dom Pomocy Społecznej, WTZ, szkołę specjalną, świetlicę Caritas, szpital i Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Bacikach koło Siemiatycz. Wyruszają w niełatwą drogę niosąc Dobrą Nowinę i dzieląc się radością. To wędrowanie z życzeniami trwa zwykle kilka dni, ale przygotowania trwają kilka tygodni i często wychodzą poza Szkolne Koło Caritas angażując całą szkołę. Często wszyscy uczniowie wykonują kartki świąteczne o tematyce religijnej, właśnie z przeznaczeniem do rozdania podczas składania życzeń. W Zespole Szkół im. Jana Pawła II organizuje też akcję „ I Ty możesz zostać świętym Mikołajem — to sprawa prostsza niż się zdaje”. Akcja polega na zbieraniu słodyczy, maskotek i środków czystości dla dzieci z ośrodka w Bacikach.

Działalność Agnieszki trudno jest ocenić, zmierzyć czy opisać, najlepiej oddać głos świadkom jej pracy.

Proboszcz parafii św. Boboli ks. Jan Koc zwraca uwagę na niezwykłą łagodność Agnieszki, którą potrafi wyciszyć trudną młodzież. Z kolei s. Jadwiga,  kierowniczka WTZ, podkreśla: Działalność pani Agnieszki wykracza daleko poza nauczycielskie obowiązki służbowe, polega na kształtowaniu wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi. Współpraca owocuje coraz większym stopniem usamodzielnienia osób niepełnosprawnych.

Urszula Obrycka, dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach dodaje: Każde zorganizowane przez nią spotkanie, na które wyczekują nasi wychowankowie, to nie tylko doskonale przemyślane zadanie z konkursami, występami artystycznymi, zabawami integracyjnymi i wspólną zabawą, ale przede wszystkim chwile pełne serdecznych rozmów i bliskości, wzajemnego wysłuchania i zadowolenia ze wspólnego przebywania. Jesteśmy pod wrażeniem, w jak wspaniały sposób p. Agnieszka potrafi angażować młodych ludzi, wolontariuszy koła Caritas, pokazując im co to znaczy pomagać, co to znaczy dawać komuś radość i wsparcie.

Poproszony o opinię Bartosz Galas, wychowawca w świetlicy środowiskowej Caritas, mówi: Mając wieloletnie doświadczenie współpracy z panią Agnieszką stwierdzam, że jest człowiekiem wiary, miłości bliźniego oraz świadectwem życia chrześcijańskiego.

Zaś sama Agnieszka podsumowując jedno z przedświątecznych dzieł wolontariuszy powiedziała: Nie możemy zapomnieć, że są ludzie, którzy spędzają te swięta samotni, z dala od bliskich. Sa też chorzy, którzy potrzebują naszych ciepłych słów i gestów. Chrystus przychodzi do wszystkich, ale w sposób szczególny do ubogich , samotnych, chorych.  Dlatego tę  Dobrą Nowinę chciejmy głosić światu. W tych słowach jak i w życiu Pani Agnieszki zwraca uwagę pokora i miłość do ludzi, miłość, którą wraz z wolontariuszami obdarowują wszystkich wokół.

Należy podkreślić, że działalność charytatywną Agnieszka łączy z przykładnym życiem rodzinnym. Wraz z mężem wychowują sześcioro dzieci, którym przekazują swoją miłość, wiarę w Boga i szacunek dla każdego człowieka.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama