Adopcja dziecka w szkole: potrzebni wolontariusze

Fundacja Entraide zachęca do podjęcia ciekawej inicjatywy: adopcji potrzebujących dzieci w szkole - umożliwiającej naukę dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

Fundacja „Entraide” we współpracy z Fundacją Pain de Vie zachęca do adopcji dziecka w szkole; oczekiwana jest pomoc finansowa, niezbędna do dokonania opłat za transport do szkoły czy zakup przyborów szkolnych. Taka adopcja już się dokonuje, potrzebne są kolejne.

„Chęć pomocy łączy ludzi — mówi Elżbieta Colombier, zaangażowana w Fundacji «Entraide». - Możemy brać przykład z organizacji francuskich, jeśli chodzi o działalność charytatywną”- dodaje dawna prezes Fundacji. „Entraide” podejmuje akcje, które wspierają ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji w Polsce. W „Entraide”, założonej w 1995 roku, działają wolontariusze frankofońscy. „ Jesteśmy osobami świeckimi, zarówno wierzącymi, jak i niewierzącymi, w różnym wieku”- mówi Pani Colombier. „Entraide” powstawała w Polsce w okresie, gdy kraj potrzebował tego typu pomocy. „Znalazła się grupa wrażliwych osób, były to kobiety, których mężowie przyjechali do pracy do Polski”- opowiada Elżbieta Colombier. Z pomocą ambasady francuskiej pomysł na udzielanie wsparcia Polakom mógł być możliwy do realizacji. Idea rozwijała się. Kwitła pomoc udzielana polskim środowikom osób niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych. Organizacja od początku wspiera finansowo i materialnie funkcjonowanie polskich domów dziecka. Przekazuje odzież, produkty żywnościowe, zabawki.

Jak podkreśla Elżbieta Colombier, organizacja kieruje się zasadą wzajemnej pomocy — o czym świadczy nazwa - „Entraide”, wspierając i utrzymując te same ośrodki, z którymi zawiązano współpracę na początku działalności. Organizacja uzyskała status prawny w 2004 roku, w latach 90-tych stanowiła gałąź charytatywną stowarzyszenia Varsovie-Accueil. Zajmowano się zbiórką darów, realizowano projekty pomocowe, poszukiwano nowych wolontariuszy. „Entraide” aktualnie nadal poszukuje osób chętnych do poświęcenia swojego czasu na rzecz potrzebujących; potrzebni są wolontariusze oferujący pomoc przy zbiórce odzieży, sortowaniu towarów, którzy zechcą podzielić ponadto się swoimi zdolnościami artystycznymi. „Entraide” organizuje dla dzieci Mikołajki- są prezenty, poczęstunek, spektakle. Wsparciem finansowym objęte są placówki szkolno-wychowacze, domy pomocy społecznej, organizowane są wyjazdy na kolonie letnie i ferie zimowe. Do współpracy wolontariackiej zaproszone są osoby głównie z terenu Warszawy, najchętniej mówiące po francusku. „Świadczenie pomocy wymaga wysiłku, ale pomaganie przynosi radość; nie ma większej radości od tej, kiedy patrzy się na dzieci, które otrzymują prezenty i cieszą się”- mówi Elżbieta Colombier.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama