Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Bp MARIAN DUŚ

ZMIANY NIE TYLKO ZEWNĘTRZNE— Jaka jest rola Krajowego Duszpasterza Policji?

Moja posługa nie ma charakteru jurysdykcyjnego, ale duszpasterski. Z tej racji za duszpasterstwo policji odpowiada na swoim terenie biskup diecezjalny. Krajowy duszpasterz koordynuje pracę duszpasterzy policji w skali ogólnopolskiej, reprezentuje duszpasterstwo wobec Konferencji Episkopatu Polski oraz utrzymuje kontakt z władzami policji. To duszpasterstwo ma charakter uzupełniający duszpasterstwo ogólne.

— W lipcu br. Ksiądz Biskup przewodniczył uroczystościom jubileuszowym polskich policjantów z okazji 2000-lecia chrześcijaństwa i 10-lecia Policji w III Rzeczypospolitej. Jak z tej perspektywy patrzy Ksiądz Biskup na posługę w tym środowisku?

24 lipca 1919 r. Sejm II Rzeczypospolitej przyjął ustawę, na mocy której powołano do życia Policję Państwową. Do tej rocznicy nawiązuje nasza Policja, i od dziesięciu lat 24 lipca obchodzi swoje święto. W tym roku wpisało się ono w uroczystości Wielkiego Jubileuszu. W czasie Mszy św. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, koncelebrowanej przez duszpasterzy policji z całej Polski, w obecności najwyższych władz Policji, dziękowaliśmy Panu Bogu za pełną suwerenność naszej Ojczyzny, oraz za przemiany, jakie nastąpiły w środowisku policyjnym. W naszej modlitwie pamiętaliśmy także o policjantach, którzy spoczywają na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Pogrzebanych jest tam ponad 6 tysięcy policjanów. Modliliśmy się również za tych, którzy w czasie pokoju zginęli, broniąc ludzkiej godności, życia i mienia obywateli.

— Podczas tych uroczystości mówił Ksiądz Biskup o pracy policji, której filozofią działania powinna być apolityczność. Proszę przybliżyć ten problem.

Dziesięć lat temu, 6 kwietnia 1990 r., Sejm III Rzeczypospolitej powołał w miejsce Milicji Obywatelskiej istniejącą dziś Policję, która nawiązuje do przedwojennej poprzedniczki. Zmiany wyrażają się nie tylko w atrybutach zewnętrznych, to znaczy w powrocie do nazwy, stopni, stanowisk, ale — co ważniejsze — w filozofii działania, zakładającej zarówno apolityczność formacji, jak i funkcjonariuszy. Zmiany te, a także praca wielu policjantów, zaowocowały wyraźnym wzrostem poparcia społecznego, jakiego Polacy udzielili i udzielają policji. Społeczeństwo, oddając w ręce policji środki przymusu i przywilej pewnego wglądu w życie obywateli, czyni to z nadzieją, że sami policjanci odznaczać się będą nieskazitelną postawą i sumiennym wykonywaniem zadań. Kościół, pełniąc swoją misję, może pomóc w wypracowaniu takich postaw.

— 19 listopada odbędzie się jubileuszowe spotkanie policjantów i żołnierzy z Ojcem Świętym. Czego Ksiądz Biskup spodziewa się dla polskich służb po tej wizycie?

Na obchody Wielkiego Jubileuszu do Rzymu wybierają się służby mundurowe z całego świata. Wśród nich około 500-osobowa delegacja policjantów z Polski. Znaczną część stanowią małżeństwa policyjne. Ten fakt może nas wszystkich cieszyć, ponieważ żony policjantów, które oczekują na powrót swoich mężów, zwłaszcza z niebezpiecznych akcji, będą mogły wraz z nimi uczestniczyć w modlitewnym spotkaniu z Ojcem Świętym. Owoce takiego spotkania, jak uczy doświadczenie, zawsze przychodzą. Przyjdą i tym razem.

— Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała Alicja Wysocka

Bp MARIAN DUŚ, Krajowy Duszpasterz Policji


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo modlitwa jubileusz sumienie policja służba publiczna apolityczność
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W