Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Zbigniew Krochmal MIC

SPOTKANIA W LICHENIULicheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym zaprasza doradców trzeźwościowych i rodzinnych z całej Polski związanych z sanktuarium maryjnym na serię spotkań, których celem jest zbudowanie stałego zespołu pracowników i współpracowników oraz określenie kształtu tworzącego się ośrodka.

Przypomnijmy, że w listopadzie 1999 roku plac budowy Centrum poświęcił ks. Andrzej Pakuła — przełożony Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów, a już 24 października 2000 roku ks. biskup Bronisław Dembowski ordynariusz diecezji włocławskiej, święcił pomieszczenia ośrodka. Tego samego dnia na pierwszym mityngu w nowej siedzibie spotkali się anonimowi alkoholicy. Na Centrum składają się dwa apostolaty: trzeźwości i odnowy rodziny. Całością kieruje marianian ks. Dariusz Kwiatkowski. Działalność Licheńskiego Centrum Pomocy oparta jest na pracy stałego zespołu (duszpasterze, terapeuci i psycholog) i wolontariuszy ze środowisk trzeźwościowych oraz doradców rodzinnych z całej Polski. Formuła udzielania pomocy — współpraca osób duchownych i zawodowych terapeutów — jest jeszcze mało rozpowszechniona.

— Dziś najważniejszym zadaniem Centrum jest określenie nowego kształtu obydwu apostolatów oraz zbudowanie stałego zespołu pracowników i wolontariuszy. Do współtworzenia tego kształtu zapraszamy naszych przyjaciół i współpracowników — mówi kierujący Centrum ks. Kwiatkowski. W tym celu dla wszystkich zainteresowanych współpracą ośrodek organizuje serię weekendowych spotkań. Zaplanowano je w trzech terminach: 9—11 marca, 6—8 kwietnia, 27—29 kwietnia.

— Jednym z celów spotkań jest wypracowanie nowych form współpracy. Chcemy to uczynić poprzez podzielenie się doświadczeniami i refleksjami nad dotychczasową działalnością. Zamierzamy to uczynić na zajęciach warsztatowych i edukacyjnych, na których będziemy mówić m.in. o sposobach i zasadach udzielania pomocy psychologicznej i duchowej oraz o zasadach pierwszego kontaktu — tłumaczy ks. dyrektor. Osoby, które już uczestniczyły w dyżurach Apostolatu Trzeźwości lub Apostolatu Odnowy Rodziny ks. Dariusz prosi o spisanie refleksji, wskazówek i uwag dotyczących metod i klimatu pracy.

Dodaje też: — Najważniejszym celem dni skupienia jest spotkanie z miłosiernym Bogiem w doświadczeniu własnego życia, wyciszenie i modlitwa. Ale spotkanie to jest także doskonałą okazją do zbliżenia się, głębszego poznania i zawiązania wspólnoty licheńskich „pomagaczy”.

Trzeźwiejącym alkoholikom i osobom współuzależnionym pobyt w Licheńskim Centrum Pomocy stwarza możliwość pracy opartej na programie Dwunastu Kroków. Wobec wielu potrzebujących pomocy pielgrzymów, którzy w Centrum szukają ratunku, mogą w bardzo bezpośredniej formie realizować Krok Dwunasty — obowiązek niesienia posłania Dobrej Nowiny.

Podczas serii proponowanych dni skupienia ich uczestnicy będą także mogli zaplanować i wpisać się na dyżury w Licheńskim Centrum Pomocy od maja do października 2001 roku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach dla doradców rodzinnych i trzeźwościowych, organizowanych przez Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, mogą dzwonić pod numer (0 63) 270 81 32.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: rodzina alkohol uzależnienie nałóg trzeźwość pijaństwo apostolstwo trzeźwości dwanaście kroków
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W