Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


List Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Na drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 2013 rokuDrodzy Bracia i Siostry!
Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje!

Dzisiejsza Ewangelia opowiada o ukazaniu się Zmartwychwstałego Pana niewiastom w czasie drogi do Galilei. Kobiety, początkowo zadziwione słowami anioła, którego spotkały przy otwartym grobie, pospieszyły do Galilei, aby przekazać radosną nowinę innym uczniom. Dopiero spotkanie z Chrystusem rozwiało ich wątpliwości. Oddalając się więc od pustego grobu, przybliżały się do Jezusa żywego. My tak samo jak te niewiasty, przyjmując prawdę o Zmartwychwstaniu, każdą godziną, każdym dniem zbliżamy się do Chrystusa. I nasza wiara żyje dzięki nadziei spotkania z Nim.

Zmartwychwstanie to jedna z najważniejszych prawd wiary, fundament chrześcijaństwa. Jak pisze św. Paweł w najstarszym znanym przekazie o Zmartwychwstaniu: „Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara” (1 Kor 15, 17). Jednak nawet na kartach Ewangelii przedstawione są wątpliwości uczniów. Jeżeli ci, którzy „widzieli”, mieli tak wielkie trudności z uwierzeniem, to czy można się dziwić, że my, którzy „nie widzieliśmy”, także ich doświadczamy? Jak mamy zatem tłumaczyć sobie i innym ten cud, który jednoczy istniejącą przeszło dwa tysiące lat wspólnotę wiary i nadziei?

Problem ten podjął Benedykt XVI, ogłaszając Rok Wiary. Wskazał nam, że „trzeba zintensyfikować refleksję na temat wiary, aby pomóc wszystkim wierzącym w Chrystusa w stawaniu się bardziej świadomymi i ożywić ich przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza w okresie głębokich przemian, jaki ludzkość przeżywa obecnie” (Porta fidei, 8). Rok Wiary nie przypadkiem został ogłoszony w pięćdziesiątą rocznicę zwołania Soboru Watykańskiego II, który otworzył Kościół na zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Jest okazją do refleksji, którą powinniśmy podjąć wszyscy: jak każdy z nas może przyczyniać się do odnowy Kościoła.

Nasza wiara musi być wystarczająco silna, żywa i wzmacniana codzienną modlitwą, byśmy mogli wspierać to wielkie dzieło. Święty Jan Chryzostom powiedział, że tak jak ciało bez duszy jest martwe, tak dusza bez modlitwy jest martwa. Jakże często nie zwracamy się do Boga, ponieważ wydaje się nam, że jesteśmy samowystarczalni? Tymczasem wiara może dać nam moc do podejmowania codziennych, często trudnych zadań i nowych wyzwań, podobnie jak dawała siłę pierwszym uczniom Chrystusa. Jednak musi być ona szczera i równocześnie radosna, bo zawiera się w niej Dobra Nowina. Tylko żywa wiara może obudzić nowe życie i pomóc w dostrzeganiu w drugim człowieku ukrytego dobra, a w świecie piękna i Bożej mądrości.

Drodzy Bracia i Siostry! Rozpoczyna się nowy okres życia Kościoła. Pojawiają się przed nami nowe wyzwania, którym musimy sprostać, ale Chrystus wciąż jest między nami obecny, dotrzymując obietnicy złożonej pierwszym uczniom: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Źródło Bożej miłości wciąż zasila chrześcijaństwo, trzeba tylko rozpoznawać jej znaki i wiernie świadczyć o Prawdzie. To źródło bije w nas od chwili chrztu świętego, który zanurzył nas w śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa, musimy tylko dbać o nie poprzez aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła.

Wiara wymaga odwagi, szczególnie gdy na Kościół spada fala krytyki. Nie pozwólmy, aby chrześcijaństwo było wypierane z życia publicznego, aby wiążące się z nim tradycja i mądrość, które owocowały i wciąż owocują tyloma dobrodziejstwami, zostały ludzkości odebrane. Nie obawiajmy się okazywania naszej wiary i bezinteresownej miłości w świecie, w którym dominuje niezdrowa konkurencja i przesadny indywidualizm. Inspirujmy siebie nawzajem, a także ludzi innych wyznań i niewierzących do poszukiwania wspólnego dobra. Udowadniajmy każdego dnia, że prawdy Ewangelii są wciąż żywe, bo są widoczne w naszych czynach.

Jan Paweł II powiedział podczas Światowych Dni Młodzieży w Paryżu: „Jeśli będziecie tym, czym macie być, zapalicie cały świat”. Bądźmy sobą, bądźmy autentycznymi chrześcijanami wiernymi Prawdzie, która nas wyzwoli. Niech nas utwierdzają w tej wierności słowa, które w dniu pogrzebu bł. Jana Pawła II powtarzali młodzi ludzie: „Bądź pewny, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby odpowiedzieć na Twoje zaufanie i być (…) strażnikami poranka nowej ewangelizacji, rozkochanymi adoratorami Jezusa w Eucharystii, obrońcami życia, rzemieślnikami pokoju, prawdziwymi dziećmi Bożymi!”. Niech te słowa odważnych młodych katolików będą dla nas zachętą do podejmowania własnych działań. Wiosna zawsze budzi nadzieję i chęć do życia, daje świeżość spojrzenia. Spójrzmy zatem w przyszłość Kościoła z optymizmem właściwym porankowi Zmartwychwstania. Oby rozkwitająca wiosna, będąca zarazem początkiem pontyfikatu nowego papieża, była czasem odnowy Kościoła i naszych serc. Niech nadejdzie czas radosnej przemiany, którą podarujemy ludziom.

Jako wspólnota Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie staramy się czynnie włączać w przemianę świata i Kościoła. Benedykt XVI podkreślał, że „«katolickość» uniwersytetu w niczym go nie ogranicza, ale raczej w najwyższym stopniu dowartościowuje”. Jak każdy uniwersytet prowadzimy badania naukowe oraz kształcimy młodzież na wielu kierunkach studiów, przygotowując ją do pracy zawodowej. Jednocześnie wypełniamy zadania uczelni kościelnej: staramy się rozbudzać żywe myślenie w kategoriach chrześcijańskich, wpajać młodym ludziom zasady moralne i uczyć obiektywnego osądu rzeczywistości. Dążymy do wzbogacania i rozwijania chrześcijańskiej kultury w obecnej epoce przemian. Jesteśmy zaangażowani w dzieło nowej ewangelizacji, czyli odnowionej propozycji wiary. Idea ta była jedną z wytycznych pontyfikatu naszego patrona Jana Pawła II. Nowa ewangelizacja to nie tylko próba naprawiania tego, co było, ale także „nowa wiosna Kościoła”. Dlatego staramy się stwarzać jak najlepsze warunki do wzrostu młodym ludziom, którzy jak młode pędy kiełkują w wielowiekowej winnicy, jaką jest Kościół. Z tego powodu dajemy im również liczne możliwości spędzania czasu poza zajęciami: na naszej uczelni działają Duszpasterstwo Akademickie, internetowe Radio Bonus, koła naukowe oraz chór Psalmodia, który w tym roku będzie obchodzić jubileusz 25-lecia działalności. Dla naszych adeptów dziennikarstwa powstaje także studio telewizyjne. Intensywnie rozwija się nasza współpraca międzynarodowa w ramach programu Erasmus. Dojrzałym osobom oferujemy różnorodne studia podyplomowe oraz uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rozwój niesie ze sobą nowe wyzwania, wśród których najpilniejsza w tej chwili jest konieczność poprawiania warunków lokalowych. Wdzięczny Bogu za dotychczasową opiekę, dziękuję wszystkim, którzy wspierają naszą uczelnię modlitwą i wszelką pomocą.

Drodzy Bracia i Siostry!

Z okazji Świąt Wielkanocnych w imieniu całej wspólnoty akademickiej składam Wam serdeczne życzenia, żeby Zmartwychwstały Pan dał nam siły do poszukiwania nowych dróg, przekraczania własnych ograniczeń i przemieniania życia na lepsze. Niech przeżywany w Kościele Rok Wiary stanie się dla nas czasem pełnego ufności zwrócenia się ku Bogu żywemu.

ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII, rektor
SŁOWO METROPOLITY KRAKOWSKIEGO

Drodzy Bracia i Siostry!
Wyrażam radość, że Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie pozytywnie odpowiada na wyzwania stawiane przez Kościół i współczesny świat oraz włącza się w dzieło nowej ewangelizacji, oferując społeczeństwu nowy, wartościowy sposób dialogu ze światem nauki i kultury. Wspomóżmy naszą uczelnię w tym dziele modlitwą i potrzebnym wsparciem.

Stanisław kardynał Dziwisz
Metropolita Krakowski

Kraków, 1 kwietnia 2013 roku


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zmartwychwstanie Wielkanoc wiara studia odwaga rok wiary list rektora fundament chrześcijaństwa Uniwersytet Papieski w Krakowie

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W