Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jean François Rod

Księgarnia LA PROCURE,

która będzie reprezentować wydawców katolickich Francji na XII Targach Wydawców Katolickich.

Librairie La Procure

3, rue de Mézičres

75006 Paris, FRANCJA

(Metro Saint-Sulpice)

tel. +33 1 45 48 20 25

fax +33 1 42 22 59 80

e-mail: contact@laprocure.com

Internet: www.laprocure.com

Francuska księgarnia La Procure powstała w 1898 roku jako jedna z pierwszych księgarń religijnych w Europie i jedna z pierwszych niezależnych księgarń we Francji. Obecnie La Procure zatrudnia 80 pracowników, a w 2005 roku jej obroty wyniosły 16 milionów euro, przy 45% obrotów ze sprzedaży literatury religijnej. Księgarnia oferuje także literaturę filozoficzną, humanistyczną, beletrystykę, literaturę dla młodzieży, albumy i poradniki.

Linia programowa La Procure zakłada ułatwienie czytelnikom dostępu do wiedzy, mądrości i duchowości, dając tym samym materiał do refleksji odbiorcom o różnych przekonaniach, jednak ze stałym i szczególnym uwzględnieniem odniesienia do wartości chrześcijańskich, których promowanie księgarnia uważa za swoje szczególne zobowiązanie.

Księgarnia La Procure oferuje czytelnikom szeroki asortyment starannie dobranych nowości oraz ciągły dostęp do klasyki literatury. Najważniejsze dla nas w obsłudze klienta są życzliwość, profesjonalizm i służba.

Księgarnia główna znajduje się w Paryżu. Oferuje ona 300 tys. książek, płyt i DVD, jej możliwości magazynowe sięgają 80 tys. tytułów na 800 m˛ powierzchni stale modernizowanej. Kasy wydają dziennie ok. 1200 paragonów.

La Procure posiada także sieć 25 niezależnych księgarń na terytorium całej Francji, a także w Szwajcarii i we Włoszech. Sieć ta stanowi jedną trzecią księgarń specjalizujących się w literaturze religijnej.

La Procure wydaje dwa katalogi z ofertą rocznie, publikuje informacje o nowościach poszczególnych wydawców, prowadzi sprzedaż wysyłkową oraz dostarcza nowości do bibliotek specjalistycznych. Prowadzi także sprzedaż internetową na www.laprocure.com

 

 

MIEJSCE LITERATURY RELIGIJNEJ W KSIĘGARNI LA PROCURE

 

  1. La Procure nigdy nie była księgarnią należącą do jakiejkolwiek instytucji Kościoła katolickiego ani też rolą jej nie była aktywna działalność misyjna katolicyzmu. Założona w 1898 roku jako wydawnictwo La Procure du Clergé (dosł. Zaopatrzenie Kleru) przez ojca Delépine i jego krewnych, od samego początku była prywatnym przedsiębiorstwem handlowym.
  2. Jednocześnie od początku jej istnienia (od 1902 r. w Arras, a po I wojnie światowej w Paryżu), jej głównymi klientami byli księża katoliccy, misjonarze i odpowiedzialni za dzieła katolickie. La Procure zaopatrywała ich w śpiewniki i nuty muzyki sakralnej i liturgicznej, modlitewniki, broszury i książki religijne, przedmioty kultu religijnego itp., sprzedawane na miejscu bądź wysyłkowo. Stopniowo wydawnictwo La Procure du Clergé zaczęło zmniejszać nakłady swoich nut, broszur i książek i zaczęło przekształcać się w księgarnię, zachowując własną znaczącą działalność wydawniczą jedynie w zakresie muzyki sakralnej.

  3. W 1975 roku, pani Réant, bezdzietna spadkobierczyni wydawnictwa La Procure du Clergé, zapisała je wydawnictwu Publications de la Vie Catholique. Od tej chwili przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na La Procure, rezygnując z orientacji wyłącznie katolickiej. Akcjonariusze i dyrekcja, pod wpływem Gérarda Landrieux podjęli decyzję o rozwoju i otwarciu w oparciu o cztery kryteria:

  1. Podkreślanie znaczenia profesjonalizmu w kontaktach ze swoimi klientami. La Procure otworzyła się na wszystkie wyznania chrześcijańskie: katolicyzm, protestantyzm, prawosławie, nie wykluczając tzw. „heretyków”, a także na wszystkie inne religie pod kątem nie tylko ich relacji z chrześcijaństwem, lecz także ich własnych bogactw. La Procure chce tym samym bronić wolności sumienia i wyznania, sprzeciwiając się wszelkim formom fundamentalizmu religijnego. Celem księgarni jest także dostarczenie literatury poznawczej dla ludzi, którzy szukają nie tyle pogłębienia własnej wiary, ile wiedzy o świecie religii. Wszystkie te cele realizowane są, oczywiście, w taki sposób, aby La Procure pozostawała księgarnią uwzględniającą w pierwszym rzędzie potrzeby chrześcijan i animatorów wspólnot w kościołach chrześcijańskich, oferując im w miarę pełen asortyment aktualnych i wartościowych pozycji oraz proponując doradztwo kompetentnych pracowników.
  2. Rozwijanie oferty z zakresu historii, filozofii, psychoanalizy, literatury dla młodzieży, sztuki i literatury pięknej oraz tworzenie księgarni humanistycznej, w której wymiar kultury religii jest w pełni respektowany i traktowany jako ubogacenie oferty specjalistycznej. La Procure buduje swój status wielkiej księgarni wielobranżowej w służbie edukacji, rozwoju intelektualnego oraz debat światopoglądowych w oparciu o rzetelną informację. Wspiera rozwój twórczości literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem książek ilustrowanych dla dzieci i młodzieży. Wspiera także promocję tzw. książek trudnych, które sprzedają się w mniejszych nakładach. Wszystkie wysiłki podejmowane są w duchu promowania kultury czytelnictwa jako doświadczenia przynoszącego człowiekowi radość. Mottem La Procure jest „Żyć tym, co najważniejsze”.
  3. Doskonalenie profesjonalizmu wszystkich działów przedsiębiorstwa, rozwijanie dynamiki sprzedaży, wykorzystywanie środków społecznego przekazu oraz narzędzi reklamowych na potrzeby rozwoju firmy. La Procure uznaje za priorytet służbę klientowi w duchu serdeczności, otwartości, zaangażowania i profesjonalizmu oraz realizuje hasło „Pragniemy opowiedzieć wam o wszystkich książkach”.
  4. Jednoczenie pracowników przedsiębiorstwa, z poszanowaniem różnorodności osobistych przekonań, wokół wartości zasadniczych, zapisanych w umowie współpracy (contrat de partenariat) z innymi księgarniami: „La Procure oferuje produkty kultury, w szczególności książki będące nośnikiem wiedzy, mądrości i wartości duchowych. Podstawą jej funkcjonowania jest ułatwianie dostępu do wiedzy i do budowania wolności, ze szczególnym poszanowaniem i otwartością na wartości chrześcijańskie oraz w przekonaniu, że poznawanie różnych tradycji ubogaca i wnosi istotny wkład we współczesne debaty intelektualne i społeczne. La Procure szanuje każdego człowieka z jego sposobem myślenia oraz pomaga mu nawiązywać więzy międzyludzkie w służbie dialogu, wymiany i dzielenia się”.
  1. Obecnie La Procure należy w 96% do Grupy La Vie Le Monde. Nowy akcjonariusz widzi w niej nie tylko dawną księgarnię katolicką, która z czasem otworzyła się i wyspecjalizowała, ale także jedną z wielkich księgarń, której cechą wyróżniającą jest mało obecne u innych dystrybutorów bogate doświadczenie w sprzedaży oferty religijnej. Szczególnie dzisiaj, kiedy najważniejsze debaty społeczne (nieuniknione zderzenie cywilizacji, problemy unijne a demokracja, podstawy społeczeństw pluralistycznych, globalizacja handlu, wartości leżące u podstaw systemu edukacji, utylitaryzm komunikacji a wolność mediów, miejsce wartości w twórczości artystycznej, poszukiwanie osobistego zadowolenia z życia itd.) koncentrują się wokół problemów religijnych i kiedy różnorodne fundamentalizmy (w tym także „laickie”) podnoszą głos w dyskusji na temat świeckości państwa i społeczeństwa, La Procure wnosi wkład w wyżej wymienione dyskusje z pozycji księgarni źródłowej, w której religia, szczególnie chrześcijańska, ma swoje cenione i wyrobione długą tradycją miejsce.

Księgarnia La Procure ma ugruntowane, szerokie i uznane doświadczenie w dziedzinie literatury religijnej, szczególnie chrześcijańskiej. Dzięki kompetencji swoich pracowników, praktycznie pełnej ofercie tematycznej oraz zasięgowi dotarcia do odbiorców, La Procure jest bezsprzecznie liderem w tej dziedzinie i posiada ugruntowaną, dobrą „markę”.

Stałym wysiłkiem specjalistów La Procure jest umieszczanie literatury religijnej w centrum kultury współczesnej, a także dostarczanie badaczom nauk humanistycznych narzędzi z dziedziny biblistyki i chrześcijaństwa w duchu otwarcia i absolutnego szacunku wobec różnorodności przekonań.

La Procure pragnie podążać tą drogą i rozwijać się w kierunku księgarni źródłowej, dającej odbiorcom materiał do refleksji, broniącej zasadności publikowania książek wartościowych, zarówno dawnych, jak i współczesnych, ze wszystkich dziedzin kultury, twórczości literackiej oraz poszukiwań duchowych.

Jean François Rod

styczeń 2004

 


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Francja książka wydawnictwo księgarnia targi wydawców katolickich wydawnictwa Targi Wydawnictw Katolickich Feniks 2006 La Procure książki francuskie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W