Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Tomasz Jelonek

CAŁUN TURYŃSKI

Recenzja: Bollone Pierluigi Baima, CAŁUN TURYŃSKI. 101 pytań i odpowiedzi, WAM 2002, ISBN: 83-7097-915-7



Całun Turyński jest wielką tajemnicą dla nauki i dla każdego wierzącego w Chrystusa, natomiast dla niewierzących jest wezwaniem, na które bardzo często odpowiadają swoistą agresją, przejawiającą się w powoływaniu na rzekome odkrycia lub negowaniu wyników naukowych. Wobec tego przedziwnego odbicia nie można przejść obojętnie, jak nie można obojętnie przejść wobec Chrystusa, z którym to odbicie jest najściślej związane.

Kościół nie wypowiedział się definitywnie za autentycznością całunu, a więc za stwierdzeniem, że jest to prześcieradło, w które zawiązano martwe Ciało Jezusa, zdjęte z krzyża i w którym zostało ono złożone do grobu. Nie wypowiadając definitywnego sądu, Kościół uważa Całun za niezwykle ważną Relikwię i otacza czcią należną takiej Relikwii.

Na temat Całunu wypowiada się Pierluigi Bollone, dyrektor Instytutu Medycyny Sądowej Uniwersytetu w Turynie i Dyrektor Międzynarodowego Centrum Syndonologii (nauki, a raczej zespołu nauk zajmujących się Całunem). Wypowiedź ta, opracowana w formie odpowiedzi na pytania, została wydana w omawianej książce, która stanowi kompendium wiedzy o Całunie, przekazane przez jednego z czołowych znawców zagadnienia.

Pytań i odpowiedzi jest sto jeden, która to liczba stanowi często powtarzający się element kompozycyjny tego rodzaju opracowań. Istnieje wiele pozycji, które rozwijają odpowiedź na interesujące je zagadnienie w formie stu jeden pytań i odpowiedzi.

Autor, przyjmując tę konwencję, dzieli pytania na kilka grup tematycznych:

  1. Całun;
  2. Całun jest jeden czy też istnieje więcej całunów;
  3. Historia Całunu;
  4. Całun i fotografia;
  5. Całun a badania naukowe;
  6. Otwarte pytania na temat Całunu
  7. Kim jest Człowiek z Całunu;
  8. Całun a wiara;
  9. Instytucje i grupy zajmujące się studium Całunu.

Jak widać z przytoczonego zestawu, problematyka potraktowana jest bardzo szeroko i obejmuje wiele działów. Świadczy to także o wieloaspektowości zagadnienia Całunu, który stał się przedmiotem różnorakich dziedzin ludzkiej wiedzy. Wszystkie one, zajmując się poszczególnymi aspektami zagadnienia, jednoczą się w całościowym opracowaniu Całunu, jako jednego z najbardziej frapujących fenomenów historii i współczesności.

Odpowiedzi na poszczególne pytania formowane są bardzo wyczerpująco i obiektywnie pod względem metodologii naukowej, powołują się na różne opinie i wyniki badań, a na końcu odpowiedzi umieszczona jest jeszcze bibliografia odnośnego zagadnienia. Pozycja zatem stanowi doskonałą podstawę do solidnego studiowania zagadnienia, a podział na działy i poszczególne pytania ułatwia korzystanie z tego ogromu wiedzy także w sposób wybiórczy, podobny do korzystania z leksykonu, w którym odszukuje się akurat interesujące zagadnienie i znajduje na nie odpowiedź, nie zmuszającą do wertowania całej książki.

Zastosowanie zatem tej pozycji może być różnorakie, a w całości stanowi cenny zbiór informacji na temat, który każdego z pewnością interesuje.

Omawiając wiele zagadnień, Autor swoje wywody konkluduje następująco: Całun nie jest ani postulatem, ani teorematem. Wszystkie kryteria użyte do tej pory i po ludzku możliwe do zastosowania nie pozwalają przyjąć, by miał on być technicznym artefaktem i z punktu widzenia chronologicznego zawierać jakiekolwiek sprzeczności z roboczą hipotezą, potwierdzoną przez prowadzone od ponad stu lat badania multidyscyplinarne i głoszące, że mamy do czynienia z prawdziwym Prześcieradłem pogrzebowym Jezusa


opr. mg/mg



 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: nauka badania Turyn całun Turyński płótno pogrzebowa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W