O przebaczającej czułości

By „stać się małżonkami” nie wystarczy jedynie przebywać razem. Jest to zaakceptowanie nowego „my”, „my” małżeńskiego...

By „stać się małżonkami” nie wystarczy jedynie przebywać razem. Jest to zaakceptowanie nowego „my”, „my” małżeńskiego, które wypływa ze spotkania „ja” i „ty”, sakramentalnego wydarzenia i budowanie go dzień po dniu jako suwerenną i decydującą wartość.

„My”, które staje się punktem odniesienia wszelkich wyborów jego i jej. "I będą oboje jednym ciałem” (Rdz,2,24; Mt 19,5; Ef 5,31; 1Kor 6,16). „Stać się małżonkami” to uznać, że jeden plus jeden nie stanowi po prostu dwa, ale trzy: „my” staje się tertium, które wypływa z sakramentu małżeństwa. Taka właśnie jest właściwość nowego świata. Wszystko jest już podporządkowane (albo powinno być) temu „my”, „my”, które rodzi się z dobrowolnej decyzji dwojga osób, które oddają się sobie, a realizuje się jako zdarzenie sakramentalne, dar łaski w nich i dla nich. Tertium jest więc nowym sposobem bycia wy-pływającym z małżeństwa, który przekracza jednostkowość „ja” i „ty” i ofiaruje się jako nowa komunia życia oraz realna przestrzeń spotkania, których mocą życie małżeńskie jest radykalnie ukierunkowane na pokonywanie interesu jednostki, „mojego” i „twojego”, a także na odszukanie wyższej wartości wspólnoty rodzinnej. W ten sposób staje się planem, niepodważalnym i bezspornym dobrem, które należy stale stawiać na pierwszym miejscu i na bazie którego weryfikuje się wszelkie wybory i poszczególne zachowania...

Carlo Rocchetta – włoski kapłan, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Duszpasterz rodzin, małżeństw, narzeczonych. Autor wielu publikacji poświęconych tematyce relacji nie tylko małżeńskiej.

Przewodnik dla małżonków pozwalający spojrzeć na konfliktowość małżeńską w zupełnie nowym świetle! Autor, opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu w duszpasterstwie rodzin oraz badaniach socjologicznych, ukazuje konkretną drogę do tego, by kłótnia małżeńska mogła stać się konstruktywnym dialogiem, prowadzącym do autentycznego wyrażania swoich emocji i nieustannej odnowy życia małżeńskiego w duchu przebaczenia i czułości, na wzór przebaczającej czułości Boga.
Książka jest tutaj>>

opr. ac/ac

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama