Wasz wspólny wybór: naturalne planowanie rodziny

Czym naprawdę jest naturalne planowanie rodziny?

 

W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie wszystkim, co wiąże się ze zdrowym trybem życia i z troską o czystość otaczającego nas środowiska. w związku z tym wiele małżeństw zaczyna skłaniać się ku współczesnym metodom naturalnego planowania rodziny i wybiera je jako styl życia, który pozwala im uniknąć powikłań związanych ze stosowaniem antykoncepcji, żyć w zgodzie z sumieniem i pogłębiać wzajemną więź.
Równocześnie praktykujący odpowiedzialne rodzicielstwo mają coraz łatwiejszy dostęp do fachowej pomocy, zapewnianej przez różne poradnie i organizacje. Jedną z nich jest Liga Małżeństwo Małżeństwu - założone w 1992 roku stowarzyszenie, które zajmuje się propagowaniem odpowiedzialnego rodzicielstwa w duchu encykliki „Humanae vitae” oraz nauczaniem metod naturalnego planowania rodziny na kursach bezpośrednich i korespondencyjnych (bardzo popularny „Domowy kurs NPR”).

Źródłem misji stowarzyszenia jest apel papieża Pawła VI: „Wśród owoców, które dojrzewają, gdy prawo Boże jest gorliwie przestrzegane, niezwykle cenny jest ten, że sami małżonkowie często pragną podzielić się z innymi wynikami swoich doświadczeń. Dzięki temu w szerokich ramach powołania świeckich znajdzie się nowa i niezwykle doniosła forma apostolatu, w której równi usługują równym. Wtedy bowiem sami małżonkowie podejmują zadania apostolskie, względem innych małżonków, pełniąc rolę ich przewodników. Wśród tylu form chrześcijańskiego apostolatu ta wydaje się obecnie najpotrzebniejsza.” („Humane vitae” 26) Na instruktorów metod NPR Liga szkoli więc wyłącznie pary małżeńskie, które następnie przekazują swoją wiedzę i doświadczenie innym małżonkom i narzeczonym.

LMM wydaje też dwumiesięcznik „Fundamenty Rodziny”, książki pomocne w nauce metod NPR, materiały multimedialne oraz prowadzi obszerny serwis internetowy poświęcony metodom NPR, a także ekologicznemu karmieniu piersią, etyce małżeńskiej i wychowaniu w rodzinie (www.lmm.pl)

 

Czym naprawdę jest naturalne planowanie rodziny?

Nowoczesne metody naturalnego planowania rodziny są najlepszym znanym obecnie sposobem regulacji poczęć. Prowadzone na całym świecie badania naukowe potwierdzają, że dobrze poinstruowani małżonkowie mogą z powodzeniem stosować te metody zarówno dla odłożenia poczęcia jak i w sytuacjach, kiedy nie mogą doczekać się upragnionego dziecka. Oprócz skuteczności podkreśla się też dostępność metod NPR jak również fakt, że w odróżnieniu od środków antykoncepcyjnych nie niosą one ze sobą żadnego zagrożenia dla zdrowia.
Ponieważ naturalne planowanie rodziny opiera się na codziennej systematycznej obserwacji objawów płodności, dlatego jest ono świetną propozycją także dla kobiet mających cykle nieregularne.

 

Ekologia i zdrowie

Środki antykoncepcyjne zakłócają równowagę naturalnie przebiegających procesów płodności. Mogą więc stwarzać zagrożenie dla zdrowia, a przy tym niektóre z nich (tabletki hormonalne, wkładki domaciczne) mają również działanie wczesnoporonne.
Nie zatem dziwi fakt, że coraz więcej kobiet bardziej niż dotychczas zaczyna troszczyć się o środowisko wewnętrzne swojego organizmu, pragnąc żyć w harmonii z naturą i poszukując takiego sposobu planowania rodziny, który pozwoliłby im w małżeństwie skutecznie osiągnąć bądź odłożyć poczęcie dziecka, a zarazem nie byłby związany z koniecznością ingerowania w normalne funkcjonowanie delikatnej sfery płodności. Istotną rolę w tym wyborze odgrywa także pragnienie uwolnienia się od lęku przed nieplanowanym poczęciem.

 

Kwestie moralne

Dla wielu małżeństw równie ważna, a niekiedy najważniejsza pozostaje motywacja religijna, skłaniająca do odrzucenia antykoncepcji. Kościół Katolicki niezmiennie naucza: "Odrzucić należy wszelkie działanie, które - bądź to w przewidywaniu zbliżenia małżeńskiego, bądź podczas jego spełniania czy w rozwoju jego naturalnych skutków - miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego. (...) Jeśli więc istnieją słuszne powody do wprowadzenia przerwy między kolejnymi urodzeniami dzieci (...), Kościół naucza, że wolno wówczas małżonkom uwzględniać naturalną okoliczność właściwą funkcjom rozrodczym i podejmować stosunki małżeńskie tylko w okresach niepłodności, regulując w ten sposób liczbę poczęć bez łamania zasad moralnych..." (Humanae vitae, 14, 16).

 

Szczęśliwsze małżeństwo i rodzina

Jeśli mąż i żona wspólnie i świadomie praktykują naturalne planowanie rodziny, to wkrótce zauważają, że potrafią lepiej się porozumieć, że ich współżycie nabiera nowego blasku, a przeżywając okresy wstrzemięźliwości, uczą się odkrywać całe bogactwo form wyrażania wzajemnej miłości w codziennych relacjach, doświadczając przy tym budującego ich związek spokoju sumienia. Taki styl życia ma także bardzo korzystny wpływ na atmosferę panującą w rodzinie.

 

Gdzie możemy dowiedzieć się więcej o NPR?

Najlepszym sposobem nauczenia się naturalnego planowania rodziny jest udział w kursie prowadzonym przez Ligę Małżeństwo Małżeństwu. Podczas czterech comiesięcznych spotkań pod opieką małżeństwa instruktorów NPR uczestnicy kursu mogą gruntownie poznać objawowo - termiczną metodę naturalnego planowania rodziny i jej zastosowanie w różnych sytuacjach życiowych, takich jak: zaplanowanie lub odłożenie poczęcia dziecka, czas po porodzie, praca na zmiany, okres premenopauzy, nieregularności cykli itp. Kurs obejmuje także zagadnienia związane z ekologicznym karmieniem piersią oraz kwestie moralne.

Wykład jest ilustrowany przeźroczami, uczestnicy mogą się zaopatrzyć w komplet materiałów (książka, zeszyt obserwacji, ćwiczenia), a członkowie wspierający stowarzyszenie otrzymują dwumiesięcznik „Fundamenty Rodziny”; w każdej chwili mają możliwość uzyskania porady instruktorów i współpracujących z Ligą specjalistów (lekarzy, fachowców od odżywiania się i karmienia piersią, duszpasterzy). Kurs prowadzi małżeństwo, które przeszło stosowne przeszkolenie i uzyskało autoryzację The Couple to Couple League - największej w Stanach Zjednoczonych i jednej z najbardziej liczących się na świecie organizacji promujących odpowiedzialne rodzicielstwo.

 

Adres Stowarzyszenia:

Liga Małżeństwo Małżeństwu

ul. Spokojna 5

05-502 Piaseczno 3

tel. (022) 750 31 40

e-mail:

Zobacz także: Kurs NPR

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama