Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Andrzej Deskur

PORYWAJĄCE I WZNIOSŁE ZADANIEŚwiatowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, wprowadzony przez Sobór Watykański II, obchodzony będzie w tym roku w wielu krajach 16 maja i jak zawsze ma szczególne znaczenie nie tylko z punktu widzenia profesjonalnego, ale również religijnego.

Te dwa aspekty działalności mediów zostały skrupulatnie rozważone przez Papieską Radę ds. Środków Społecznego Przekazu, której Sobór Watykański II powierzył przygotowanie i realizację obchodów Dnia we współpracy z Komisjami Episkopatów ds. Środków Społecznego Przekazu i poszczególnymi Konferencjami Episkopatów.

Podczas zebrania plenarnego dykasterii, po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych konsultacji w środowiskach zajmujących się wprowadzaniem w życie soborowego dekretu Inter mirifica, został wybrany temat, który ukazuje środki społecznego przekazu jako służbę ludzkości w drodze do Domu Ojca.

Temat ten pozostaje w ścisłym związku z misją Kościoła i służy «nowej ewangelizacji».

Dla środowisk zawodowych stanowi on gorące i serdeczne wezwanie do stosownego działania, skierowane do nich przez specjalną dykasterię Stolicy Apostolskiej z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Dzień ten zgodnie z wolą organizatorów obchodzony jest na krótko przed Zesłaniem Ducha Świętego — Dawcy siedmiorakich darów. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, zwłaszcza w odniesieniu do telewizji, ma ukazać, że nawet po dramacie Wieży Babel ludzkość może porozumieć się i stworzyć wspólnotę w jednym języku, którym jest obraz przenoszony ponad kontynentami za pośrednictwem systemu satelitarnego.

Jeśli odrzucimy użycie obrazu dla rozpowszechnienia scen przemocy i seksu oraz oddamy go na służbę cywilizacji miłości, telewizja może bardzo skutecznie kierować umysły ludzkie w stronę Domu Ojca. Może poruszać serce człowieka, które — według słów św. Augustyna — nie zazna spokoju, dopóki nie spocznie w Bogu.

Jest to zadanie dla środków społecznego przekazu porywające i bardzo wzniosłe: wspomagać ludzkie serce w drodze do miłości Ojca Przedwiecznego, której odbiciem są dobroć i ciepło serca matki, obecne w Kościele katolickim w kulcie Najświętszej Maryi Panny, Matki Jezusa.

Kard. Andrzej Maria Deskur
Były przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: massmedia media telewizja obraz środki społecznego przekazu Babel cywilizacja miłości Inter mirifica
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W