Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Z działalności Fundacji Jana Pawła IIStyczeń jest tradycyjnie dla Fundacji Jana Pawła II miesiącem sporządzania bilansu z minionego roku oraz opracowywania i zatwierdzania projektów na rok bieżący. Tegoroczne spotkanie Rady Administracyjnej Fundacji odbywało się w Rzymie 23 i 24 stycznia 2007 r. Uczestniczył w nim kard. Stanisław Dziwisz, do którego należy władza zwierzchnia nad Fundacją.

Pierwszego dnia obrady odbyły się w rezydencji abpa Szczepana Wesołego przy kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie. Dyrektorzy poszczególnych instytucji Fundacji: Sekretariatu Fundacji, Domu Polskiego Jana Pawła II w Rzymie, Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II oraz Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, przedstawili sprawozdania z działalności w 2006 r. oraz projekty na 2007 r. Sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna, której członkowie wcześniej sprawdzili księgi finansowe oraz wykorzystanie budżetu poszczególnych instytucji.

W ubiegłym roku Fundacja obchodziła 25-lecie działalności. Z tej okazji przybyło do Rzymu ponad 600 osób z 16 krajów, by w dniach 21-23 października wspólnie uczestniczyć w obchodach tej rocznicy. Wielkim przeżyciem dla wszystkich było spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w Auli Błogosławieństw.

Sekretariat Fundacji utrzymuje stały kontakt z ofiarodawcami, których jest ponad 2000, 4 razy w roku wydaje Biuletyn. Jego staraniem pod koniec minionego roku ukazał się długo oczekiwany VII tom Bullarium Poloniae. Dom Polski przyjął w ubiegłym roku o wiele więcej pielgrzymów niż w roku poprzednim. Wszystkim zatrzymującym się w nim pielgrzymom umożliwia się uczestniczenie w spotkaniu z Benedyktem XVI oraz we Mszy św. lub modlitwie przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra. Mimo tak licznej frekwencji pielgrzymów w Domu prowadzone były niezbędne prace remontowe. Na przełomie czerwca i lipca odbyły się zajęcia w ramach XX Uniwersytetu Letniego Kultury Polskiej, a we wrześniu sympozjum naukowe na temat: Etos współczesnej emigracji polskiej w świetle nauczania Papieża Jana Pawła II.

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, w którego skład wchodzą: biblioteka, archiwum i muzeum, prowadził prace związane z katalogowaniem zbiorów, umożliwiające lepszy i szybszy dostęp do biblioteki i archiwum. Dotyczy to szczególnie katalogowania w systemie elektronicznym. Ośrodek zorganizował również w kilku miastach włoskich wystawę: Jan Paweł II, orędownik pokoju i pojednania.

Programem edukacyjnym Fundacji, realizowanym przez Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, objęto 149 osób pochodzących z 8 krajów (Białoruś, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Turkmenistan i Ukraina). Studia magisterskie w 2006 r. ukończyło 29 stypendystów, studia podyplomowe 7, a 4 stypendystów obroniło prace doktorskie. Specjalna komisja przyznała stypendia 36 osobom studiującym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W lutym 2006 r. stypendyści wraz z członkami Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Warszawy odbyli pielgrzymkę do Krakowa, śladami Ojca Świętego Jana Pawła II. W programie pielgrzymki była wizyta w Pałacu Arcybiskupim, spotkanie z kard. Stanisławem Dziwiszem i modlitwa w kaplicy pałacu, gdzie Ojciec Święty przyjął święcenia kapłańskie, a potem spędził wiele godzin na modlitwie i pracy.

Drugiego dnia obrady Rady Administracyjnej toczyły się w Domu Polskim przy via Cassia 1200; dotyczyły one programu pracy poszczególnych instytucji w r. 2007. Rada postanowiła, że 4 listopada — dzień imienin Jana Pawła II — będzie dniem Fundacji. Dla upamiętnienia rzymskiego spotkania z okazji 25-lecia Fundacji ukaże się płyta DVD z koncertem, który się wtedy odbył. Koordynacją tych inicjatyw będzie się zajmował Sekretariat Fundacji. W czerwcu br. planowane jest kolejne rzymskie spotkanie polonijne i nowy cykl wykładów poświęconych życiu, dziełu i nauczaniu Jana Pawła II. Młodzi historycy z UJ kontynuować będą prace nad VIII tomem Bullarium Poloniae, z czasów pontyfikatu Sykstusa IV.

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II zatroszczy się o zapisanie w systemie cyfrowym posiadanych materiałów video, by je zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń. Rada postanowiła zacieśnić współpracę z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie w pogłębianiu i rozpowszechnianiu nauczania Jana Pawła II.

Dyrekcja Domu Polskiego Jana Pawła II zamierza kontynuować prace modernizacyjne, by dostosować placówkę do coraz surowszych wymagań prawa włoskiego.

Program edukacyjny Fundacji realizowany przez Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie ma na celu kształcenie młodego pokolenia, które angażuje się w rozwój kraju pochodzenia oraz w życie Kościoła, co było zawsze bliskie sercu Jana Pawła II. Rada zaaprobowała przedstawione przez przedstawicielstwo Fundacji w Polsce propozycje finansowego zabezpieczenia tego programu. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w najbliższym czasie. Rada zwróciła się również z apelem do Przyjaciół Fundacji o tworzenie funduszu stypendialnego dla osób objętych 5-letnim programem edukacyjnym Fundacji.

Z sytuacją finansową Fundacji zapoznali Radę przedstawiciele banku watykańskiego.

Na zakończenie zebrania kard. Stanisław Dziwisz serdecznie podziękował członkom Rady za pracę i za troskę o dzieło Fundacji. Przedłużona o rok w związku ze srebrnym jubileuszem, trwająca normalnie 4 lata kadencja Rady zakończyła się. W najbliższym czasie zostaną powołani jej nowi członkowie. Kardynał wyraził wdzięczność i uznanie abpowi Szczepanowi Wesołemu, długoletniemu przewodniczącemu Rady Administracyjnej; na jego miejsce mianował abpa Stanisława Ryłkę.

Fundacja Jana Pawła II jest wielką wspólnotą osób związanych z jej działalnością. Potwierdziło ten fakt październikowe spotkanie w Rzymie. Żywa pamięć o Janie Pawle II i pragnienie zgłębiania i upowszechniania jego nauczania angażują Przyjaciół Fundacji w życie Kościoła i społeczności w poszczególnych krajach. Ta wspólnota i konkretna pomoc materialna i moralna pozwala Fundacji dochowywać wierności Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II i realizować cele, które On jej wyznaczył.

Kard. Stanisław Dziwisz wyraził głęboką wdzięczność wszystkim członkom Kół i Towarzystw Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II oraz osobom indywidualnym za troskę o to dzieło, które jest żywym pomnikiem pontyfikatu Jana Pawła II.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wystawa pontyfikat Fundacja Jana Pawła II polonia Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II Dom Polski w Rzymie Bullarium Poloniae Uniwersytet Letni Kultury Polskiej
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W