Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 1(259)/2004

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA PASTORES GREGIS*Wprowadzenie4
Dziesiąte Zgromadzenie Synodu Biskupów [4] - Nadzieja oparta na Chrystusie [4] - Nadzieja, gdy zawodzą nadzieje [5] - Słudzy Ewangelii dla nadziei świata [6]
Rozdział I — Tajemnica i posługa biskupa6
«...i wybrał spośród nich dwunastu» (Łk 6, 13) [6] - Trynitarny fundament posługi biskupiej [7] - Kolegialny charakter posługi biskupiej [8] - Charakter misyjny i jedność posługi biskupiej [9] - «...przywołał do siebie tych, których sam chciał» (Mk 3, 13) [10]
Rozdział II — Życie duchowe biskupa10
«Ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli» (Mk 3, 14) [10] - Powołanie do świętości w Kościele naszych czasów [11] - Duchowa droga biskupa [12] - Maryja, Matka nadziei i Mistrzyni życia duchowego [13] - Powierzyć się Słowu [14] - Karmić się Eucharystią [14] - Modlitwa i Liturgia Godzin [14] -Droga rad ewangelicznych i błogosławieństw [15] -Cnota posłuszeństwa [15] - Duch i praktyka ubóstwa biskupa [16] - Służyć w czystości Kościołowi odzwierciedlającemu czystość Chrystusa [16] - Animator duchowości komunii i misji [17] - Droga, która prowadzi przez codzienność [18] - Stała formacja biskupa [18] - Przykład świętych biskupów [19]
Rozdział III — Nauczyciel wiary i herold słowa19
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię» (Mk 16, 15) [19] - Chrystus w sercu Ewangelii i człowieka [20] - Biskup jako słuchacz i strażnik Słowa [20] - Autentyczna i wiarygodna służba Słowu [21] - Posługa biskupa na rzecz inkulturacji Ewangelii [22] - Głosić słowem i przykładem [22]
Rozdział IV — Szafarz łaski najwyższego kapłaństwa 23
«Uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości» (1 Kor 1, 2) [23] - Źródło i szczyt życia Kościoła partykularnego [23] - Znaczenie kościoła katedralnego [24] - Biskup — moderator liturgii jako pedagogii wiary [24] - Centralny charakter dnia Pańskiego i roku liturgicznego [25] - Biskup jako szafarz Eucharystii [25] - Biskup odpowiedzialny za inicjację chrześcijańską [26] - Odpowiedzialność biskupa w zakresie dyscypliny pokutnej [26] -Troska o pobożność ludową [27] - Propagowanie świętości wszystkich wiernych [28]
Rozdział V — Pasterskie rządy biskupa28
«Dałem wam bowiem przykład» (J 13, 15) [28] - Władza w posłudze pasterskiej biskupa [28] - Pasterski styl rządów i wspólnota diecezjalna [30] - Struktury Kościoła partykularnego [31] - Wizytacje duszpasterskie [31] - Biskup ze swym prezbiterium [31] - Formacja kandydatów do kapłaństwa [32] - Biskup i diakoni stali [32] - Troska biskupa o osoby konsekrowane [33] - Troska pasterska biskupa o wiernych świeckich [33] - Troska biskupa o rodzinę [34] - Młodzi — pasterski priorytet w perspektywie przyszłości [34] - Duszpasterstwo powołaniowe [34]
Rozdział VI — W komunii Kościołów35
«Troska o wszystkie Kościoły» (por. 2 Kor 11, 28) [35] - Biskup diecezjalny w relacji do najwyższej władzy [35] - Wizyty ad limina Apostolorum [37] - Synod Biskupów [38] - Komunia pomiędzy biskupami i pomiędzy Kościołami na poziomie lokalnym [38] - Katolickie Kościoły wschodnie [39] - Kościoły patriarchalne i ich Synod [40] - Organizacja Metropolii i Prowincji kościelnych [40] - Konferencje Episkopatów [41] - Jedność Kościoła i dialog ekumeniczny [42] - Misyjność w posłudze biskupiej [42]
Rozdział VII — Biskup wobec aktualnych wyzwań43
«Odwagi! Jam zwyciężył świat» (J 16, 33) [43] - Biskup jako wprowadzający sprawiedliwość i pokój [43] - Dialog międzyreligijny przede wszystkim w służbie pokoju na świecie [44] - Życie obywatelskie, społeczne i ekonomiczne [45] - Poszanowanie środowiska i ochrona stworzenia [45] - Posługa biskupa a problem zdrowia [45] - Troska pasterska biskupa o migrantów [46]
Zakończenie46
OBCHODY 25-LECIA PONTYFIKATU JANA PAWŁA IIRozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 12 X49
Przemówienie papieskie z okazji podpisania Adhortacji apostolskiej Pastores gregis49
Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. dziękczynnej na placu św. Piotra50
Pozdrowienia na zakończenie Mszy św.51
Przemówienie kard. Josepha Ratzingera52
Przemówienie Papieża do Kolegium Kardynalskiego52
Przesłanie Kolegium Kardynalskiego do Jana Pawła II53
Rozważanie Ojca Świętego przed modlitwą «Anioł Pański» 26 X54
Mario Agnes — Wielki pontyfikat55
ZWYCZAJNY KONSYSTORZ PUBLICZNYLiturgia Słowa na placu św. Piotra57
Msza św. w Bazylice Watykańskiej57
BEATYFIKACJA MATKI TERESY Z KALKUTYMsza św. beatyfikacyjna na placu św. Piotra59
Pozdrowienia przed modlitwą «Anioł Pański»60
Bł. Matka Teresa z Kalkuty60
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ61
KRONIKA 62

* Ten tekst zajmuje ok. 280 KB, jest sformatowany tak, by ułatwić pobieranie w całości. Na naszym serwerze jest także ten sam dokument według przekładu Libreria Editrice Vaticana.
Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W