Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


VIII Wenta Dobroczynna18 lutego, w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie odbędzie się VIII Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. Patronat nad imprezą przyjęli Metropolita Warmiński ks. abp Edmund Piszcz i Małżonka Prezydenta RP — Pani Maria Kaczyńska. Obydwoje przekazali również organizatorom dary, które sprzedane podczas aukcji zasilą dochód imprezy. W tym roku beneficjentem Wenty jest Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie. Za zebrane pieniądze zakupiony zostanie i zainstalowany system alarmowo-przyzywowy, który poprawi bezpieczeństwo 90 podopiecznych ośrodka.

Gwiazdą tegorocznej Wenty będzie Krzysztof Cugowski. Wystąpi również kabaret „Czyści jak łza” oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie. Prace na aukcję przekazali już m.in. Melania Olędzka, Agnieszka Maślanka, Agnieszka Filar, Małgorzata Chomicz, Maria Janek i Maria Szymańska oraz Adam Cieślak, Jarosław Korzeniowski i Mirosław Micia Bojenko, ale nadal napływają kolejne. Na pewno będzie można zakupić wspaniałe konie Tadeusza Piotrowskiego, świetny collage Ewy Plichty-Lubienieckiej, czy rysunek nestora olsztyńskich plastyków Hieronima Skurpskiego. Aukcję poprowadzi dziennikarz Radia Olsztyn Michał Porycki.

Poniżej zamieszczamy list ks. abpa Edmunda Piszcza skierowany z tej okazji do organizatorów, sponsorów i uczestników imprezy. (b)


* * *

Z prawdziwą radością przyjąłem wiadomość o przygotowaniach do VIII Wenty Dobroczynnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. Cieszę się, że i tym razem dziełem pomocy objęte zostaną osoby tak bardzo tej pomocy potrzebujące — dzieci i młodzież z Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie. Cieszę się, gdyż wiem, że wzorem lat w ubiegłych w to cenne przedsięwzięcie włączą się ludzie z różnych środowisk Olsztyna i Mrągowa, których postawa nacechowana wielką życzliwością, wspaniałomyślnością i szczególną umiejętnością otwierania się na głosy prawdziwie potrzebujących.

Życiodajny obieg miłości Bożej sprawia, że niewyczerpalne Boże miłosierdzie przekłada się na dzieło miłosierdzia międzyludzkiego. Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas pamiętnej konsekracji świątyni Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach powiedział do nas: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia.

W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! (...) Bądźcie świadkami miłosierdzia!”

Miarą jakości życia w każdej społeczności jest w dużym stopniu opieka, jaką społeczeństwo, my wszyscy, otaczamy najsłabszych i najbardziej potrzebujących wsparcia, w poczuciu poszanowania ich ludzkiej godności. Okazaną pomocą zaznaczycie Państwo swój udział w dobrym dziele, z którego płynie radość z obdarowania bliźniego, będąca wyrazem uniwersalnej międzyludzkiej solidarności.

Przyjmując patronat nad VIII Wentą Dobroczynną Akcji Katolickiej, wszystkim jej organizatorom, sponsorom i uczestnikom z serca błogosławię.

Abp. Edmund Piszcz


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: dobroczynność działalność charytatywna niepełnosprawni działalność dobroczynna dom pomocy społecznej Wenta Maria Kaczyńska Edmund Piszcz aukcja Krzysztof Cugowski
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W