Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Wizyta Kard. Józefa Glempa w USA: Kościół Św. Konstancji w Chicago 19.07.2003

W sobotę 19 lipca 2003 r. o godz. 7 00 wieczorem, witaliśmy Ks. Prymasa w Kościele Św. Konstancji. Na Mszy Św. wzięło udział 25-ciu księży. Ks. Prymas na rozpoczęcie Mszy Św. poprowadził uroczysta procesję. Na uroczystość te przybyli liczni parafianie i goście. Byli także obecni przedstawiciele mediów polonijnych i wielu organizacji. Słowa powitania do Ks. Prymasa i wszystkich zebranych skierował nowo- mianowany proboszcz parafii Św. Konstancji - Ks. Kanonik Tadeusz Dzieszko:

„ Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jako proboszcz koscioła Św. Konstancji, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, witam bardzo gorąco i serdecznie Jego Eminencje Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski. Witam Waszą Eminencję również w imieniu Ligi Katolickiej i jej dyrektora wykonawczego, Biskupa Tadeusza Jakubowskiego. Wasza Eminencjo, przybywasz do Chicago już po raz czwarty. Entuzjastycznie witany przez Polonię. Przybywasz, aby przywieźć nam skrawek ziemi Matki, która nas zrodziła, wychowała, ale niestety los rzucił nas daleko za Ocean do Stanów Zjednoczonych. Przybywasz również i do tych, którzy urodzili się tu na ziemi amerykanskiej ale, w ich żyłach płynie polska krew i bije polskie serce.

Przywozisz nam wszystkim słowa otuchy, nadzeji, miłości Boga, bliźniego i wiary w lepsze jutro.

Wasza Eminencjo pozwól, że tradycyjnie już po amerykansku, powitamy Cię gromkimi brawami wyrażajac w ten sposób naszą radość z tego, ze jesteś wśród nas. Do tej parafii przybywasz po raz pierwszy, ale mam nadzieje, że nie ostatni.”

Następnie dzieci z Polskiej Szkoły im. Maxymiliana Kolbego, słowami poezji i kwiatami przywitały przybyłego gościa. Słowa powitania Ks. Dzieszko skierował również do byłego Proboszcza tej prafaii, a obecnie nowo-minowanego Biskupa Archidiecezji Chicago, Tomasza Paprockiego. Ks. Biskup przywitał bardzo serdecznie Ks. Prymasa następującymi słowami:

„Jako biskup pomocniczy Archidiecezji Chicagowskiej, jak również delegat kardynała Georga dla społeczności polskiej w Chicago, mam zaszczyt i przyjemność powitać jego Eminencje Kardynala Jozefa Glempa, Prymasa Polski, w Archidiecezji Chicago. Jak sami wiecie, Chicago i Polska dzielą wiele cech wspólnych. Żyje w naszym mieście prawie milion osób polskiego pochodzenia. Sporo przebywa tutaj czasowo z zamiarem powrotu do Polski. W związku z tym Archidiecezja Chicagowska pragnie i zaspokaja potrzeby duchowe tych osób, poprzez opiekę duszpasterska w języku polskim, aż do momentu ich powrotu do ojczystego kraju. Pozostali zamieszkują tutaj na stale, jedni jako mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, a inni już jako obywatele, dla których kultura ojczysta, wiara katolicka jak również praktyka, pozostają ogromnie ważnymi elementami ich egzystencji. Z tego tez powodu, wizyta Prymasa Polski dla społeczności Archidiecezji Chicagowskiej cieszy się bardzo ze wzajemnej współpracy z Kościołem Katolickim w Polsce, albowiem poprzez wspólne działanie w propagowaniu Słowa Bożego, umacniamy wiarę zarówno tutaj jak i w Polsce.

Jeszcze raz, serdecznie witamy Ciebie Eminencjo i Szczęść Boże!”

Dalszy ciąg Mszy św. przebiegającej w uroczystej oprawie liturgicznej ubogacony został pięknym śpiewem miejscowego chóru kościelnego pod nazwą ”Ave Maryja”.

Homilia Ks. Prymasa oparta o Ewangelię ” O Dobrym Pasterzu”, zawierała głębokie przesłanie ewangeliczne dla społeczności polonijnej i całego Kościoła. Ks. Prymas ukazał Jezusa jako doskonałego Pasterza. Wymienił także wiele postaci dobrych Pasterzy, którzy razem ze swoimi owcami przybywali na amerykański kontynent. Byli oni pionierami duszpasterstwa emigracyjnego. Wśród tych pięknych postaci Prymas wymienił osobę Kardynała Augusta Hlonda, który założył Towarzystwo Chrystusowe Księży dla pracy wśród Polonii. Kolejną wspomnianą postacią tak ważną dla duszpasterstwa emigracyjnego był także Bogdan Janski, Polski emigrant, który wspólnie z Peter Semenko i Jerome Kajsiewicz założył Stowarzyszenie Zmartwychwstańców w Europie i w Ameryce, służące Polonii już od ponad stu lat. Niezapomnianą postacią wśród Polonii jest osoba Ks. Kardynała Wyszyńskiego. Ks. Prymas, przypomniał Jego zasługi dla narodu w Ojczyźnie i na Emigracji. Ważnym momentem duszpasterskiej troski Prymasa Tysiąclecia był Chrzest Polski, obchodzony bardzo uroczyście wśród Polonii na kontynencie amerykańskim.

W kontekście rozważań ” O Dobrym Pasterzu”, Ks. Prymas przypomniał słowa naszego Ojca Św. wypowiedziane na początku Jego Pontyfikatu: ”Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Są to słowa troski o każdego człowieka, który powinien się znaleźć w Chrystusowej Owczarni. Na zakończenie Mszy Św. zostały wręczone przez Ks. Prymasa dwa Złote Krzyże Zasługi. Pierwszy otrzymał Ks. Bp. T. Jakubowski, a drugi Krzyż został wręczony Ks. Kan. T. Dzieszko, który podziękował za obydwa Krzyże. Na zakończenie uroczystości Ks. Prymasa poświęcił Ikonę Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski, którą podarował Ojciec Izydor Matuszewski, Generał Zakonu Paulinów z Jasnej Góry Księdzu Dzieszko u progu Jego Proboszczowskiego posługiwania w Parafii Św. Konstancji. Ks. Prymas dokonał również poświęcenia Emblematu z podobizną Papieża Jana Pawła II, ufundowanego przez Państwo K. W. Zoltowskich. Zarówno Obraz jak i Emblemat Papieski pozostaną na wieczną pamiątkę w Kaplicy Kościoła.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Józef Glemp Chicago Dobry Pasterz USA wizyta prymas Polski kościół św. Konstancji Tadeusz Dzieszko Tomasz Paprocki
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W