Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Wizyta Kard. Józefa Glempa w USA: Chicago, Kościół św. Jacka. 20.07.2003

Ks. Prymas przybył ponownie do Parafii Św. Jacka. Wizyta obecna zbiegła się z ważnym wydarzeniem nadania kościołowi Św. Jacka godności Bazyliki.

Ks. Proboszcz Michał Osuch, witając Księdza Kardynała, nawiązał do starań o uzyskanie tej godności. Ks. Osuch poinformował o otrzymaniu listu od Ks. Kardynała Archidiecezji Chicago Francis Georga, w którym oznajmia On, że Ojciec Święty zatwierdził mianowanie Kościoła Św. Jacka już jako Bazyliki. Jest to ogromna radość dla Parafii oraz całej Archidiecezji. Ks. Osuch przypomniał następnie że ”prorocze słowa” Ks. Prymasa spełniły się. Kościół Św. Jacka zawsze był ostoją dla wszystkich Polaków przyjeżdżających do Chicago. Był ich domem i Ojczyzną. Podobnie jak Adam Mickiewicz, tak też i wielu Polaków, odczuwa boleśnie los Emigracji i pragnęłoby za poetą powiedzieć: „Tam, gdzie jest chleb i tam, gdzie jest Twój dom, tam jest Twoja Ojczyzna”. Znajdując się jednak w warunkach emigracji, nasz wielki poeta wyraził swóją tęsknotę za Ojczyzna w następujących słowach: „Ja tam wole leżeć w błocie, w chłodzie i w słocie, ale w Polsce, miedzy swymi.”

Kościół św. Jacka już od wielu pokoleń służy nowo przybyłym emigrantom wiarą, chlebem i wolnością, powiedział Ks. Proboszcz.

Bp. T. Paprocki powitał również Ks. Prymasa, dziękując mu za Jego przybycie do Chicago. Jako delegat Kardynała Georga, życząc aby Jego pobyt wśród Polonii przyniósł obfite owoce dla Kościoła w Polsce jak również w Chicago.

W homilii Ks. Prymasa przejawiała się myśl nadania Kościołowi Św. Jacka tytułu Bazyliki. Ks. Prymas powiedział, że Bazylika to ”Królewska Świątynia” i nie tylko tytuł świadczy o jej godności, ale wiąże się z tym wielki obowiązek i odpowiedzialność. Z Kościołem Św. Jacka związane są pokolenia Polaków przybywających tutaj w celu spełnienia swoich nadzieji. Bazylika to świątynia uznawana przez cały Kościół Katolicki i oznaczającą Świątynię zasłużoną, w której głoszone jest Słowo Boże, sprawowane są Sakramenty Święte, oddawana jest cześć dla Papieża, a także realizowana jest jedność ze Stolicą Apostolską. Ks. Prymas wymienił sławnych Polaków kierowanych przez Opatrzność Bożą i niosących tak wiele dobra dla Kościoła. Wspomniał osobę Ks. J. Dąbrowskiego, Ks. Kardynała Króla, Ks. Dobrzanskiego, Bp. Abramawicza, jak również w tych planach Opatrzności umieścił osobę nowo mianowanego w Archidiecezji Chicago, Ks. Bp. T. Paprockiego. Plany Bożej Opatrzności ogarniają całą ludzkość, prowadząc ją do zbawienia i do jedności.

Św. Paweł w liście do Efezjan powiedział, że w Jezusie Chrystusie i Jego Krzyżu podzielona ludzkość może stanowić jedno. „ Czy to się wypełnia?”, zastanówmy się, powiedział Ks. Prymas.

Przez świat przeszły już rożne totalitaryzmy jak hitleryzm i komunizm niosące zło. My jako Polacy, szczególnie kochamy wolność. Broniliśmy jej orężem i krwią, ale były tez i inne sposoby jej obrony jak cierpienia, które poniósł naród. Ks. Prymas porównał wolność do ”kruchego szkła”, które należy właściwie wykorzystać do budowania jedności.

Mówiąc dalej o Opatrzności Bożej, Ks. Prymas przypomniał o budowaniu Świątyni Opatrzności Bożej jako Votum wdzięczności za wolność. Świątynia ta powstaje jako wypełnienie przyrzeczenia naszych praojców po uchwaleniu Konstytucji 3-go Maja, a dzisiaj dokonuje się realizacja jej budowy.

„Patrzą z nieba Kołątaje,
Jak Świątynia wreszcie staje,
Wielka będzie pieśń wolności,
W znaku Świętej Opatrzności.”

Słowa te, ujęte w rym, mają nam pokazać Miłosierdzie Boga czuwającego i dobrego. Takiego Boga wysławiała Maryja, w swoim Magnifikat, który ogarnia wszystkie pokolenia. I to właśnie jest Opatrzność Boża.

Na koniec Kardynał życzył wszystkim księżom, siostrom zakonnym, ruchom religijnym i organizacjom polonijnym, które wspomagają pracę Kościoła, jak najsilniejszych promieni Opatrzności Bożej, aby każdy mógł się czuć jak pod skrzydłami Anioła Stróża. „Jak pod tą piękną kopułą, która przypomina rozciągające się nad światem niebo i aby każdy człowiek, kiedy w nie spojrzy wiedział, ze nad nim jest i czuwa Bóg”. Składając życzenia, Kardynał prosił o modlitwę w tej świątyni oraz o wytrwałość w szerzeniu dobra.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Opatrzność Józef Glemp Chicago USA wizyta świątynia bazylika prymas Polski kościół św. Jacka
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W