Czas miłosierdzia

Temat: Czas miłosierdzia

Pan Jezus powiedział św. Siostrze Faustynie, że zanim przyjdzie jako Sędzia Sprawiedliwy, przychodzi jako Król Miłosierdzia. Przypowieść o Synu Marnotrawnym to najbardziej czytelna ilustracja do Bożego miłosierdzia. Oto miłosierny Ojciec gotów jest przyjąć na powrót syna – utracjusza, który sprze4niewierzył połowę majątku domagając się prawa do tego, na co ojciec ciężko pracował. Ojciec nieb tylko zaś pozwolił na odejście syna, ale wiedząc, że odchodząc nie zazna szczęścia, czekał na niego i w dniu powrotu nawet nie chciał słyszeć o przyjęciu go jako sługi, lecz przywrócił mu godność synowską i wyprawił ucztę na jego cześć.
Pan Jezus obrazował Boże miłosierdzie także wówczas, gdy mówił przypowieść o zaginionej owcy czy drachmie. Jak bowiem inaczej rozumieć udanie się na poszukiwania zaginionej owcy, czy radość z odnalezienia małego pieniążka, jeśli nie Bożym miłosierdziem? Bóg daje nam nieustanną szansę na nawrócenie. Niestety my wiele razy tego nie rozumiemy., i co więcej mylimy niejednokrotnie Boże miłosierdzie ze słabością Boga, lub nawet niekiedy, co gorsze, wielu wątpi lub odrzuca istnienie Boga motywując to właśnie ogromem zła panoszącego się na świecie.
Miłosierdzie Boga nie jest jednak ani Jego słabością, ani też oznaką przyzwolenia na czynienie zła. Wszak to właśnie zło, czynione wbrew woli Boga dotyka przecież nas samych i świat w którym żyjemy. To my sami cierpimy z powodu naszych grzechów i na skutek ludzkich nieprawości. Kiedy zaś owo zło dotyka nas samych, mamy wiele razy pretensje do Boga, że na to pozwolił, że nie reaguje, kiedy Jego dzieciom dzieje się coś złego.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Aby doświadczyć miłosierdzia Boga, trzeba nam przylgnąć do Niego całym naszym sercem. Bez czekania na to, aż nawrócą się nasi gnębiciele, bez stawiania Panu Nieba i Ziemi jakichkolwiek warunków. Tylko przemiana naszego serca pozwoli bowiem zrozumieć głęboki zamysł Boga względem nas i doświadczyć bezgranicznego miłosierdzia, które jest lekarstwem dla naszej duszy.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pragnę miłosierdzia Boga?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao