Najświętsze Serce Boże

Temat: Najświętsze Serce Boże

Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym. Zatem w ścisłym rozumieniu trudno by nam było mówić o sercu Boga, gdyby nie fakt wcielenia. Oto Jezus Chrystus, Syn Boży i Zbawiciel, przyjmując ludzkie ciało, będąc prawdziwym Bogiem, stał się prawdziwym człowiekiem. Pismo świętem przypomina więc nam, że takiego mamy pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi, który może współczuć z nami we wszystkim, który stał się do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu.
Mówiąc o sercu Pana Jezusa nie odnosimy się tylko do sfery symboli. Wiemy, że najświętsze serce Jezusa zostało przebite za nas na krzyżu. Rzymski wykonawca kary śmierci upewnił się, że skazaniec nie żyje, przebijając serce włócznią. Jak wielka jest miłość Boga, świadczy chociażby fakt, że właśnie ten, który podniósł rękę na Jezusa, nawrócił się i stał się tym, który sam skorzystał z odwiecznej miłości Boga, jaka objawiała się na Golgocie, gdy serce Jezusa zostało dla nas otwarte. Z tego właśnie serce wypłynęła krew i woda i jak wierzymy, tam wzięły początek sakramenty Kościoła.
Właśnie Kościół zakładany przez Jezusa, będący Jego mistycznym ciałem rodzi się w momencie śmierci Pana na krzyżu. Zatem, choć trzeba będzie poczekać jeszcze na wylanie Ducha Świętego na Matkę Bożą i apostołów, to właśnie od owego momentu mówimy o narodzinach Kościoła. Wypływająca z serca krew i woda stają się zdrojem zbawienia. My wszyscy mamy przystęp do otwartego dla nas serca Boga. Jezus ma miejsce dla nas w swoim sercu. Nawet dla tych, którzy go odrzucali, którzy przyczynili się do Jego cierpienia i śmierci.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Na nawrócenie nigdy nie jest za późno. Jeśli Jezus obiecuje niebo Dobremu Łotrowi, jeśli doprowadza do nawrócenia Longinusa, który przebił Jego serce, to także my wszyscy mamy szansę znaleźć odkupienie, obmycie z naszych grzechów w zdroju wody żywej. Trzeba nam tylko zbliżyć się do tego źródła miłości, trzeba nawrócić się i zacząć żyć dwoma przykazaniami miłości.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pamiętam, że serce Jezusa zostało przebite za mnie i dla mnie?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao