Odnalezione życie

Temat: Odnalezione życie

Na ogół postrzegamy św. Antoniego, patrona dzisiejszego dnia jako świętego od rzeczy zagubionych. Nie ma chyba dorosłego katolika, któremu byłoby obce to skojarzenie. Jednak postać tego wybitnego świętego, który w młodym wieku osiągnął chwałę świętości, ma nam ludziom XXI wieku o wiele więcej do powiedzenia i zaoferowania, niźli tylko pomoc w znalezieniu zagubionych kluczy, czy dokumentów.
Święty Antoni z Lizbony, czy jak wolimy z Padwy, to człowiek który poszukiwał celu i sensu w swoim życiu. Szlachetnie urodzony, dobrze wykształcony, będąc już w zakonie dalej stawia sobie pytanie o drogę swojego życia. Dostrzegając problemy swojej epoki, grzechy czyniące spustoszenie w życiu zarówno zwykłych wyznawców Chrystusa, jak też hierarchów Kościoła, ekspansja Islamu zagrażająca cywilizacji europejskiej, i swoisty powiew świeżości, powiew będący tchnieniem Ducha Świętego swojej epoki, objawiający się w dziele świętego Franciszka z Asyżu. Antoni słysząc o męczeństwie braci z rąk muzułmanów, sam pragnie oddać życie za Chrystusa. Jednak Mistrz z Nazaretu ma dla niego plany na życie, nie na śmierć.
Antoni, który porzucił bogaty świat, wygodne życie i staranne wykształcenie, swoim słowem, przykładem i umiłowaniem Boga oraz Kościoła daje zdecydowane świadectwo zarówno wobec ludzi wierzących, słabnących w wierze, jak też wobec heretyków, którzy w odejściu pod Prawdy Kościoła poszukiwali lekarstwa na choroby swojej epoki. Bóg zaś współdziała z Antonim we wszystkim, co prowadzi do zbawienia dusz i uświęcenia człowieka.


SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Jeśli my dziś stawiamy sobie pytania, jak powinniśmy postąpić wobec problemów, jakie napotykamy w naszym codziennym życiu, jaką postawę przyjąć wobec słabnących w wierze oraz tych, którzy na negacji Kościoła próbują zaistnieć w oczach tzw. opinii publicznej, to przykład, orędownictwo i życie św. Antoniego jest dla nas najlepszą wskazówką. Oto przecież święci doskonale rozumieli, że naszym ludzkim powołaniem jest wypełnić Ewangelię a nie ją zmieniać, jak i Jezu nie przyszedł znieść Prawa, ale je wypełnić.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy staram się wypełniać Ewangelię?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao