Czas czuwania

Temat: Czas czuwania

Wezwanie do czuwania na kartach Pisma świętego znajduje się w wielu miejscach. Dość wyraźnie przemawiają do nas przykłady, które ukazują czy to na przykładzie złodzieja zakradającego się do domu, czy też oblubieńca mającego nadejść i zaprosić wszystkich na gody. Motywacja jest oczywista. Ten, kto nie będzie gotowy, ten nie znajdzie się pośród wybranych. Jak jednak przełożyć tę przypowieść na nasze codzienne sytuacje? Co znaczy czuwać?
Pierwszym rozumieniem słowa czuwać będzie zapewne wystrzeganie się grzechu i wszelkiej nieprawości. Wszak Pismo święte mówi, aby unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Zło, grzech sprawia, że serce człowieka nie jest gotowe na spotkanie z Oblubieńcem. Tak, jak nieposprzątany dom, w którym chcielibyśmy przyjąć gościa. Jednak samo wystrzeganie się grzechu wydaje się nie wystarczyć, aby ze spokojnym sumieniem móc oczekiwać nadejścia owej chwili, w której Pan zaprosi nas na spotkanie z e Sobą.
Drugim więc motywem, tłumaczącym owo czuwanie, może właśnie być uporządkowanie własnego serca, aby wolne było od przywiązań stojących na przeszkodzie w naszym duchowym rozwoju. Wszak pierwsze i najważniejsze z przykazań mówi nam o tym, że Pan Bóg ma być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Zatem nawet, jeśli oczyszczamy nasze serce mocą Bożego miłosierdzia, musimy pamiętać, że to za mało. Trzeba nam wypełnić je miłością Boga i bliźniego.
Właśnie owa miłość Boga na pierwszym miejscu i bliźniego swego, jak siebie samego nie tylko porządkuje nasze codzienne życie, ale przede wszystkim pomnaża talenty dane nam od Boga. W ten sposób zaprawiamy się w dobrym, umacniamy w przyjaźni z Bogiem i wreszcie wzrastamy w wierze, nadziei i miłości.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Czuwać, to nie tylko wystrzegać się grzechu, tak samo jak brać udział w zawodach, to nie tylko nie tracić punktów. Trzeba je jeszcze zdobywać. Św. Paweł nie na darmo porównał życie do udziału w zawodach, gdzie na koniec odłożony jest wieniec sprawiedliwości. Wystrzegając się zła, trzeba nam jednocześnie zaprawiać się w dobrym

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy moje życie jest czuwaniem?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao