Rozpoznać znaki czasu

Temat: Rozpoznać znaki czasu

Uczeni w Piśmie i faryzeusze znali doskonale Pisma. Wiedzieli, że kiedyś przyjdzie na świat mesjasza. Co więcej, nawet doradcy Heroda potrafili dać zwięzłą odpowiedź na pytanie, w którym mieście może powstać Pan Panujących i Król Królujących. Co do tego raczej nie było wątpliwości. Te pojawiły się dopiero, kiedy trzeba było odpowiednio rozpoznać znaki czasu i uznać w Jezusie obiecanego Mesjasza. Tu też niestety niechlubny prym, nawet przed faryzeuszami wiodą doradcy Heroda i sam władca. Ten naprawdę musiał uwierzyć, że w Betlejem narodził się nowy Król, skoro postanowił wymordować wszystkie dzieci, pośród których mógłby być także ów nowonarodzony przyszły król. Uwierzył, ale jego odpowiedź nie była odpowiedzią miłości, lecz lęku przed utratą ziemskiej władzy.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus poucza nas o konieczności dostrzegania i rozumienia znaków czasu, zaś Apostoł Narodów w pierwszym czytaniu wskazuje drogę odpowiedzi na owe znaki czasu. Co ciekawe, człowiek w mniej ważnych sprawach potrafi doskonale odczytywać znaki, jakie daje mu przyroda, umie wyciągać wnioski z cyklicznych zjawisk, jakie dostrzega dokoła siebie, ale jakże trudno jest nam wszystkim dostrzec owe prawidłowości duchowe, które powinny ostrzegać nas, przynaglać do jedności Ducha, nie zaś do ulegania duchowi tego świata.
Odczytać znaki czasu, pozostać wiernym powołaniu, jakim obdarzył nas Bóg, zaprawiać się w miłości i żyć w pokoju, aby nadzieja złożona w Chrystusie prowadzała nas na spotkanie z Tym, Który pierwszy nas umiłował. Oto droga, na której nie zbłądzimy i nauczymy się dostrzegać oraz rozumieć znaki czasu.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Dzisiejsza perykopa Ewangelii, to nie tylko wezwanie do rozumienia i wyciągania wniosków ze znaków czasu. To także ostrzeżenie przed czyśćcem. Wszak dopóki możemy zmieniać nasze postępowanie, dopóty nasz los jest w naszych rękach. Kiedy staniemy przed Wiekuistym Sędzią, nie będziemy mieli już wpływu na czas i dotkliwość wiecznej pokuty. Zatem wszystkie znaki czasu mają nie tylko przygotować nas do rozumienia wydarzeń dotyczących świata, ale także a może przede wszystkim naszych dusz.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy wyciągam wnioski z tego, co daje mi przeżyć i doświadczyć Bóg?

« 1 »

reklama

reklama

reklama