reklama

Król wszechświata

Temat: Król wszechświata

Dzisiejsza uroczystość, jaką przeżywa Kościół Chrystusowy skłania nas do głębokiego rachunku sumienia. Jeśli Jezus jest Królem Wszechświata, czy to też znaczy, że jest królem mojego serca. Otóż zgodnie ze słowami Pisma Jezusowi wszystko ma zostać poddane. Jest On przecież panem całego stworzenia. Jednak człowiek stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, został obdarzony wolną wolą. Zatem człowiek, jako istota wolna i rozumna może zgodzić się na panowanie Króla Wszechświata w swoim sercu, ale też w jego zatwardziałości może powiedzieć Bogu „nie”.
Konsekwencje takiego wyboru są dramatyczne i ludzkość nieustannie ich doświadcza. Oto człowiek pragnie pokoju, ale wywołuje kolejne wojny. Pędzi niekiedy na oślep w poszukiwaniu własnego szczęścia, tymczasem ono wymyka mu się z rąk, im bardziej wydaje się człowiekowi, że już prawie je uchwycił. Człowiek odmienia przez wszystkie przypadki słowo miłość, ale błądząc we jej poszukiwaniu wiele razy daje się zwieść i wybiera to, co jest jej zaprzeczeniem.
Człowiek w rzeczy samej zapomniał, że nie da się zbudować trwałego fundamentu szczęścia i miłości z pominięciem Tego, Który jest ich dawcą. Nie da się zbudować trwałego domu na świecie, który przemija, lecz trzeba poszukiwać tego co wieczne, duchowe i nieprzemijające.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Dlatego właśnie świat potrzebuje Chrystusa i Jego władztwa, potrzebuje nadziei na Królestwo tak różne od tych ziemskich systemów, wszystko jedno czy monarchii, republik, dyktatur czy międzypaństwowych unii. Potrzebuje prawdziwego królestwa miłości, sprawiedliwości prawdy i pokoju. Tego zaś ludzkość nie osiągnie ani poprzez kolejne traktaty coraz bardziej przypominające bluźnierczą wieżę Babel, ani poprzez kolejne wojny i ziemskie sojusze. Prawdziwy system szanujący w pełnio człowieka i jego godność można wypracować tylko wówczas, gdy otworzy się ludzkie serca na Chrystusa, gdy w n ich najpierw nastanie Królestwo Boże i zapanuje prawo wpisane w ludzkie serca przez Najwyższego.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy gotów jestem na panowanie Jezusa w moim sercu?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao