reklama

Ostatnia godzina

Temat: Ostatnia godzina

Ostatni dzień roku kalendarzowego to dla wielu okazja do hucznych zabaw, noworocznych postanowień oraz podsumowań czasu, który bezpowrotnie minął. Dzisiejsza liturgia słowa doskonale wpisuje się w czas będący jednocześnie końcem jednego, a początkiem nowego roku kalendarzowego. Ostrzeżenie przed antychrystami, też wydaje się być dziś na czasie. Dlatego też pośród naszych podsumowań i postanowień warto dodać i te, abyśmy trwali w nauce Chrystusowej. Pośród wielu fałszywych nauk łatwo jest się zagubić.
W czasach, kiedy jawnie zabraniano ludziom wiary w Boga wiadomo było, czego się wystrzegać, gdzie czai się zło i jakie doktryny są otwarcie wrogie religii i sprzeciwiają się wierze. Dziś wiele zgubnych nauk przybiera postać „troski o Kościół”, „otwarcia się na innych, zwłaszcza tzw. mniejszości”, i innych poglądów, których celem wcale nie jest troska o Kościół, ale jego zniszczenie, zafałszowanie doktryny i odcięcie od Tradycji.
Słowo Boże stanowi dla nas wskazówkę. Jest drogowskazem na naszej drodze życia. Dlatego też musimy uważnie wczytywać się w to, co Zbawiciel nam przekazał i trzymać się prawdziwej nauki. Czas próby, jaki niewątpliwie przeżywamy, jest dla nas też czasem łaski. Jezus bowiem nie opuszcza Swoich wybranych, lecz umacnia ich, gdy tego potrzebują, prowadzi i chroni. Wszak On jest Dobrym Pasterzem.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Słowo dane nam przez Boga wypełniło się w Zbawicielu. On jest pośród nas i daje nam zbawienie. Dlatego też trzymając się Pana, odporni będziemy na działanie Złego, umocnieni sakramentami będziemy zawsze z Jezusem, a On Sam będzie naszą mocą.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy mam Boga w sercu?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao