reklama

Modlitwa i post

Temat: Modlitwa i post

Wiara czyni cuda. Tak głosi ludowe porzekadło, które przecież ostatecznie odnosi się do słów samego Zbawiciela. To nasz Pan ciągle wyrzuca współczesnym sobie brak wiary, to właśnie Mistrz z Nazaretu powtarzał, że gdybyśmy mieli wiarę taką, jak ziarnko gorczycy, moglibyśmy rozkazywać górom i pagórkom, aby przeniosły się w inne miejsce, bądź też kazali przesadzić się drzewom i krzewom a byłyby nam posłuszne. Pan Jezus ilekroć dokonywał cudów, zwracał uwagę na wiarę słuchaczy. Podkreślał wiarę pogan, którzy prosili go o cud dla siebie, krytykował postawę uczonych w Piśmie i faryzeuszy, którzy w zatwardziałości swych serc nawet ewidentne cuda nie tylko że deprecjonowali, ale niekiedy wręcz przypisywali siłom diabelskim.
Cud, jaki opisuje dzisiejszy fragment Ewangelii jest jednak sytuacją, która daje nam wszystkim wiele do zastanowienia. Oto apostołowie wyposażeni w moc z wysoka idą z polecenia Pana, aby nie tylko głosić Dobrą Nowinę, ale też dokonywać widocznych znaków w Imię Pana. Mają moc, aby czynić cuda. Jednak okazuje się, że jest przypadek, któremu nie potrafią zaradzić. Tymczasem Pan Jezus najpierw moglibyśmy powiedzieć, tradycyjnie już wyrzuca im brak wiary, ale później tłumaczy, że jest rodzaj demonów, które można pokonać tylko modlitwą i postem.
Wydarzenie to z jednej strony pozwala apostołom zachować postawę pełną pokory, gdyż uświadamiają sobie jeszcze lepiej, że nie własną mocą działają cuda, z drugiej zaś przypomina, że nawet będąc wyposażonym w moc z wysoka, nie wolno głosicielom słowa tracić kontaktu z Panem i trzeba nieustannie hartować moc ducha, aby nie osłabł w służbie Ewangelii.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Post stanowi ograniczenie zaspokojenia potrzeb ciała, aby doskonalił się i umacniał duch. Jednak jednio i drugie stanowi oderwanie się od trosk doczesnych i zwrócenie ku Zbawicielowi, Temu, dla Którego nie ma rzeczy niemożliwych, i w Imię Którego ostatecznie dokonuje się głoszenie Ewangelii.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pamiętam o modlitwie i poście?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao