Kochać i miłować

Temat: Kochać i miłować

Ów dialog, jaki Zbawiciel prowadzi z Piotrem przypomina nam wszystko, co wydarzyło się od czasu pierwszego cudownego połowu, kiedy Pan posłał Piotra, aby wypłynął na głębię i zarzucił sieci. Cud, jaki wtedy się dokonał, nie tylko zaskoczył Piotra, ale zupełnie zmienił jego życie. Od tej pory miał stać się rybakiem ludzi. Zarzucać sieci w bezkres otaczającego go świata i zagarniać w znany tylko Bogu sposób całe narody, do których Bóg posyła swoich wybranych. Jednak historia pierwszego z apostołów miała okazać się bardziej barwna i burzliwa. Cezarea Filipowa, Góra Tabor, wreszcie Ogród Oliwny. Potem były już tylko łzy i długie, ciągnące się trzy dni, które były konfrontacją z własnym sumieniem, czasem ciemności, po którym miało zajaśnieć Wiekuiste Słońce – Jezus Zmartwychwstały.
Teraz, gdy cudowny połów powtórzył się po raz drugi, gdy Piotr musiał przypomnieć sobie to wszystko, co wydarzyło się od czasu powołania do zmartwychwstania, Jezus postanowił zapytać apostoła o miłość, jakiej oczekuje od każdego z nas. Jednak Piotr wyznając miłość Zbawicielowi nie jest już tak pewny swego. Nie powtarza słów, jakie wyrzekł owego wieczoru w Wieczerniku, ale wręcz zaczyna targować się z Jezusem. Na kolejne pytania, czy miłuje „Mistrza z Nazaretu”, odpowiada spokojnie, ale że kocha.
Nasza miłość do Jezusa, ta deklarowana i ta, jaka wyraża się w naszym życiu, w każdej jego chwili, w codzienności, niekiedy odbiega od tego, czego oczekuje od nas Jezus. Nasza miłość też musi dorastać do wymagań ze strony Boga. Jednak tak, jak Jezus posłał Piotra tak też posyła nas, abyśmy byli świadkami Jego miłości, abyśmy zarzucali sieci i zdali się całkowicie na Boga.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Jezusowe pytanie o miłość jest kierowane także do nas. Jak odpowiemy Panu, kiedy jak Piotr jesteśmy świadomi naszych słabości i grzechów? Jak pójdziemy za Zbawicielem, kiedy słabi jesteśmy? Naszą mocą jest Duch Święty, Ten, Który jest przewodnikiem Kościoła. Naszą Drogą, Prawdą i Życiem Jest Jezus, Który nas posyła. Naszym celem jest Dom Ojca i obcowanie z Tym, Który pierwszy nas umiłował.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy kocham Boga?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao