Brama owiec

Temat: Brama owiec

Po wczorajszym dniu, niedzieli Dobrego Pasterza, dziś Jezus oświadcza nam w Ewangelii że jest bramą owiec. To inne porównanie, choć z naszego punktu widzenia niezwykle ważne i bogate w treść. Czemu służy brama? Kiedy wchodzimy przez bramę? Czyż nie jest ona miejscem, które przekraczając czujemy się bezpieczni? Na noc przecież zamykało się bramy miasta. Wyłom zrobiony w murze obronnym, czy też wyważona brama oznaczały, że niebezpieczeństwo stało się nad wyraz realne. Wróg u bram był alarmem do obrony twierdzy i ostatnim momentem, w którym można było zmobilizować społeczność, aby stanęła w obronie swojego miasta.
Jezus jest bramą owiec. Zatem można powiedzieć, że jest on Tym, przez Którego przechodzimy aby znaleźć schronienie i pokarm. Jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Wszak nawet krzyż i Golgota nie sprawiły, że owa twierdza została zdobyta. Wręcz przeciwnie, Jezus dając się ukrzyżować i co trzeba koniecznie podkreślić, zmartwychwstając, odniósł ostateczne zwycięstwo nad mocami ciemności. Zatem w każdej ziemskiej niedogodności, nawet pośród śmiertelnego zagrożenia i pośród prześladowań chroniąc się u Jezusa wchodzimy do przybytku wieczności, zajmujemy miejsce w Domu Ojca, gdzie nie dosięgnie nas ręka katów i prześladowców.
Przychodząc do Jezusa i przechodząc przez Bramę Życia wchodzimy do wieczności, a nie do przemijającej twierdzy. Pan jest naszą twierdzą. On sam jest bramą a zarazem Dobrym Pasterzem

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Tak zmasowany atak we współczesnym świecie na wszystko co święte pokazuje, że nie chodzi tu bynajmniej o nas, grzesznych ludzi, ale chodzi o oddzielenie nas od Zbawiciela. Jeśli odetnie się nas od Chrystusa, jeśli sprawi, że będziemy poszukiwać gdzie indziej sensu życia i schronienia, będziemy bez szans. Tylko trwając przy Jezusie, możemy wejść do wieczności jako zwycięzcy.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy Jezus jest Tym, w Którym złożyłem nadzieję?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao