Bóg pośród ludzi

Temat: Bóg pośród ludzi

Wsłuchując się w słowa dzisiejszego fragmentu Ewangelii, gdzie Zbawiciel zapowiada zesłanie Ducha Świętego, sięgamy pamięcią do początków historii Zbawienia. Przypominamy sobie historię Abrahama, który otrzymał od Boga obietnicę, że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie. Oto sam Bóg nawiedza Abrahama, przyjmuje jego gościnę i ponawia obietnicę, która ostatecznie się wypełnia.
Tysiące lat później Zbawiciel przychodzi na świat i tym razem poza Józefem i Maryją nikt go nie wita i nikt nie zaprasza w gościnę. Niegościnny świat skąpi Mu nawet gospody, tak, że musi szukać groty poza miastem. Jednak Bóg postępuje według Swego serca. Ostatnia wieczerza staje się urzeczywistnieniem stałej obecności Pana. Jezus zaprasza na ucztę swoich uczniów, po wsze czasy, sprawowaną na wszystkich katolickich ołtarzach świata.
To zaproszenie na ucztę, owa obecność Boga pośród nas nie wyczerpuje się jednak na tej obecności. Zbawiciel zapowiada obecność Boga w Duchu Świętym, Który staje się Przewodnikiem Kościoła. Duch Uświęciciel, Pocieszyciel, jest Duchem Świętym, Który jest pośród nas, Który zstępuje na uczniów Mistrza z Nazaretu, aby napełnić ich mocą i łaską.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Obecność Boga pośród Swego ludu jest zapowiedzią i potwierdzeniem owego zaproszenia na ucztę, jaką Bóg gotuje dla nas w niebie. My tu na ziemi możemy gościć Boga w sercach, a kiedy wypełnią się dni, On przyjmie nas na ucztę wieczną w niebie.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy mam w sercu miejsce dla Boga?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao