Grzech, Sprawiedliwość i Sąd

Temat: Grzech, Sprawiedliwość i Sąd

Kiedy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłała Swojego Syna, aby objawił nam wszystko, czego potrzebujemy, aby pozytywnie odpowiedzieć na ofiarowane nam zbawienie. Ludzie żyjący w czasach publicznej działalności Pana Jezusa widzieli Jego cuda, słuchali Jego nauk, a i tak, kiedy nadszedł moment opowiedzenia się za Zbawicielem, krzyczeli „ukrzyżuj”, jak gdyby całe trzy lata posługi miłosierdzia, głoszenia słowa i prowadzenia do Ojca zupełnie nic nie znaczyły.
Dziś jakże często powtarzamy, że gdybyśmy przynajmniej zobaczyli Zbawiciela, nasza wiara miałaby się lepiej, bylibyśmy bardziej wierni Bogu, skłonni wypełniać Jego przykazania. Zadziwiające jest to, że zapominamy, iż współcześni Panu widzieli, słyszeli, a kiedy nadeszła próba Golgoty i krzyża, nawet apostołowie rozpierzchli się i zdradzili Mistrza z Nazaretu.
Bóg w Swoim nieskończonym miłosierdziu wiedział, jak będziemy reagować na Jego naukę i Objawienie. Dlatego też Jezus mówił apostołom, że pożyteczne jest Jego odejście. Czas, który przeżywamy, jest czasem Ducha Świętego. Dziś też dzieją się cuda, dziś też Bóg daje nam się poznać i objawia nam Siebie. Trzeba tylko mieć oczy i uszy otwarte na głos Dobrej Nowiny.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Otrzymujemy Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Uczestniczymy w katechezach i wysłuchujemy setek kazań. Aż trudno uwierzyć, że wciąż tak bardzo potrzebujemy nawrócenia. Na naszych oczach dokonują się znaki czasu, za naszych dni dokonuje się powszechne odstępstwo od wiary. Czy potrafimy jednoznacznie zaufać Duchowi Świętemu i wytrwać w nauce Bożej?

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy trwam w nauce Ducha Świętego?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao