Nawiedzenie

Temat: Nawiedzenie

Refleksja nad nawiedzeniem św. Elżbiety przez Maryję jest szczególnie bliska ludziom wierzącym. Wszak druga tajemnica radosna różańca świętego ma za przedmiot refleksji to właśnie wydarzenie ewangeliczne. Spotkanie dwóch matek spodziewających się dzieci to także spotkanie Pana Jezusa z Janem Chrzcicielem.
Postawa Maryi jest postawą Służebnicy Pańskiej. Zaraz po tym, jak odpowiada Bogu swoim „fiat” – niech mi się stanie, udaje się do swojej kuzynki, aby zanieść jej ową wieść, że Bóg nawiedził lud swój, że czas się wypełnił i to właśnie ona została wybrana na matkę Mesjasza Pańskiego. Spotkanie to jest więc spotkaniem radosnym. Spotkaniem, w czasie którego kobiety wybrane i powołane przez Boga dzielą się ze sobą radością, że Bóg wysłuchał modlitwy swojego ludu.
Elżbieta, która całe życie pragnęła być matką została wysłuchana. Maryja została powołana, aby mogły spełnić się błagania ludu wybranego, który od wieków oczekiwał Mesjasza. Jej „tak” jest ceną za wysłuchanie modlitw udręczonej ludzkości. Maryja zatem godząc się na Bożą propozycję przyjmuje na siebie ciężar spełnienia owej obietnicy. Jednak nie pozostaje w swoim życiu sama. Nie znając jeszcze reakcji Józefa, być może obawiając się reakcji lokalnej społeczności idzie do tej, która zrozumie kobietę, na którą wejrzał Najwyższy 9i ją nawiedził.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Spotkanie nazywane nawiedzeniem św. Elżbiety uświadamia nam, że Bóg nie pozostawia nas samych sobie w naszych życiowych dylematach. Pozwalając na rozterki naszych serc, dopuszczając do sytuacji, w których niezrozumienie przez innych, pochopne osądy, osamotnienie mogłyby przytłumić naszą radość z pełnienia woli Bożej, Bóg stawia na naszej drodze ludzi, którzy są żywym świadectwem, że tych, których Bóg wybrał tych też umocnił i ochrania, aby wypełnić się w ich życiu mogły wielkie dzieła Boże.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy rozumiem sens nawiedzenia?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao