Całemu światu głoście Ewangelię

Temat: Całemu światu głoście Ewangelię

Dzisiejsza niedziela, a dokładniej mówiąc, liturgia słowa przypomina nam jedną z najstarszych i najważniejszych prawd wiary. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Ta prawda została jakiś czas temu usunięta gdzieś na bok, w cień całej Ewangelii. Dziś akcentuje się przede wszystkim miłosierdzie. Czas w którym żyjemy, jest czasem miłosierdzia. Wszak sam Zbawiciel objawił swojej służebnicy, że zanim przyjdzie jako sędzia sprawiedliwy, przychodzi jako Król Miłosierdzia. To właśnie Boże miłosierdzie powinno być dla nas dziś głównym motorem i motywatorem do nawrócenia. Wszak aby dostąpić Bożego miłosierdzia, trzeba na oścież otworzyć drzwi własnego serca. Trzeba zaufać Bogu i przywrócić Mu miejsce należne w życiu nas wszystkich.
Miłosierdzie Boże nie polega na przyzwoleniu na profanację, bluźnierstwo i grzech. Miłosierdzie jest wezwaniem czasów ostatecznych, jest Tego, Który przyszedł nie po to, aby potępiać, ale po to aby zbawić. My jako uczniowie Mistrza z Nazaretu mamy całemu światu głosić Ewangelię. Ta zaś jest nie tylko przestrogą przed nieuchronnym sądem Bożym, ale jest wezwaniem miłosiernego Ojca, Który czeka na marnotrawne dzieci.
Pismo święte wiele razy mówi o tym, że nadejdzie sąd Boży. Jednak będzie to sąd nieuchronny dla tych, którzy nie czynili miłosierdzia. Dla tych, którzy zaufali Bożemu miłosierdziu i czynili miłosierdzie będzie to spotkanie z Królem Miłosierdzia.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Karcenie przez Boga nie oznacza odczytywanie każdego nieszczęścia według klucza nieuchronnej kary Bożej. Jednak nie wolno nam zapominać o Tym, że to Bóg jest Bogiem. To On jest Najwyższym, On jest na Tronie i On jest Sędzią. My mamy dane słowo Boże, które jest żywe i skuteczne, ale też ostrzejsze, niż miecz obosieczny. Ono nas osądza i zarazem ocala. Wzywa do nawrócenia i przypomina, że sąd kiedyś nadejdzie. Póki czas, uciekajmy się do miłosierdzia i nawracajmy nasze dusze i ciała.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Jakie pamiętam, że Bóg jest Sędzią Sprawiedliwym?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao