Odnowieni w Chrystusie

Temat: Odnowieni w Chrystusie

Człowiek od dawien dawna próbował zrozumieć świat. Stawiał sobie pytania o najprostsze rzeczy, które niejednokrotnie budziły jego podziw i zdumienie. Jako że człowiek jest istotą religijną, skłonną do wiary, od dawien dawna ludzkość stawiała sobie pytania o to skąd wziął się świat, jaka siła nim włada i oczywiście wiele razy ulegając błędom wskazywał na stworzenia, ciała niebieskie czy siły przyrody jako na bóstwa mające panowanie nad światem. Stąd też Apostoł Narodów przestrzega nas, abyśmy nie ulegali błędnym filozofiom, nie szli na za naukami, które mogą odciągnąć nas od Chrystusa. Oto bowiem odkąd zostaliśmy zanurzeni w Panu, od kiedy poprzez chrzest zostaliśmy przyjęci do Kościoła i nazwani dziećmi, Bożymi, staliśmy się nowym stworzeniem. Każdy z nas ochrzczonych stał się nowym człowiekiem w Chrystusie i został wezwany po imieniu, aby mieć udział w życiu Bożym.
Zbawiciel zanim powołał uczniów sam usunął się, aby się modlić. Misja jaką Pan Jezus zleci apostołom nie będzie przecież zadaniem na zaliczenie. Formacja życia, jaką przejdą ma ich usposobić nie do pełnienia zadań na dworze królewskim, ale pozwolić im z pomocą łaski Bożej wywiązać się z zadania, jakie po zmartwychwstaniu zleci im Pan. Iść aż na krańce świata i ogłosić, że Bóg wypełnił Swoją obietnicę.
Każdy z nas odnowiony przez chrzest winien pamiętać, że zakorzenieni zostaliśmy w Jezusie Chrystusie. Jakiekolwiek nauki obce Ewangelii nie wzbudzałyby naszego zainteresowania, czy to obce filozofie, czy program partii politycznych czy też chwytliwe niejednokrotnie pomysły na urządzenie świata, ostatecznym naszym odniesieniem winna być Dobra Nowina.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Jezu przyszedł na świat nie po to, aby postawić znak równości pomiędzy błędnym spojrzeniem na Boga i otaczającą nas rzeczywistość, ale żeby objawić nam to, co sam usłyszał od Ojca. Jego misja wiąże się nierozerwalnie z naszym życiem i zbawieniem. Świadomi obmycia z brudów grzechu, jakie dokonało się we chrzcie, mamy dzięki łasce Bożej przemieniać nasze serce i zmieniając nasze życie na zgodne z Ewangelią stawać się solą ziemi, apostołami, światłem postawionym w miejscu w który żyjemy, aby zmieniać świat i wnosić w niego Chrystusa.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy jestem apostołem w moim miejscu życia?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao