reklama

Zapowiedziany Zbawiciel

Temat: Zapowiedziany Zbawiciel

O czasach mesjańskich mówiło i pisało wielu proroków. Lud wyczekiwał i snuł swoje domysły co do wielu, czy nie są oni zapowiadanymi mesjaszami. Jednak to Jan Chrzciciel wskazuje Tego, Który miał nadejść. Co ciekawe, nie mówi on wprost o Jezusie jako o Mesjaszu, ale wskazując na Niego mówi o Nim jako o Baranku Bożym. Świadectwo Jana poszerzone jest jednocześnie o wydarzenia znad Jordanu. Prorok przełomu Starego i Nowego Testamentu dając świadectwo wie, że liczni jego uczniowie od tej pory mogą pójść teraz za Jezusem. Jednak Jan wie, że jego misja od tej pory będzie zmierzała ku końcowi, zaś misja Zbawiciela będzie miała za zadanie ukazać światu Tego, o prawdziwości posłannictwa Którego zaświadczył głos z nieba nad Jordanem.
Dzisiejsza liturgia słowa zapowiada rozszerzenie Boskiego wybraństwa na wszystkie ludy i narody. Bóg posyłając Swojego Syna nie posyła Go jedynie do synów Izraela, choć w pierwszej kolejności to właśnie do nich będzie kierowane orędzie nawrócenia i zbawienia. Jednak Syn Boży stając się naszym bratem, przyjmując naturę ludzką przychodzi aby świat zbawić, a nie potępić. Przychodzi odnaleźć to co zaginęło i nie chce utracić nic z Tego, co dał Mu Ojciec.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Ludowi wybranemu Zbawiciela wskazał Jan Chrzciciel. Niekwestionowany autorytet, przed podważeniem którego cofnęli się nawet faryzeusze. Nam dziś Zbawiciela wskazuje Kościół Chrystusowy. Przypomina Jego naukę i Dzieło Zbawcze. Jednak wielu woli tworzyć sobie własne autorytety. Uważając się za ludzi wierzących daje posłuch tym, którzy naukę Jezusa odrzucają. Jedni czynią to dla wprowadzania zamętu w serca wiernych, inni z zatwardziałości swoich serc, jeszcze inni wychodząc z błędnego przekonania, że da się połączyć pójście za głosem Ducha świętego z podążaniem za głosem ducha tego świata.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pamiętam, że Jezus jest moim Zbawicielem?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao