reklama

Apostołowie Słowian i św. Walenty

Temat: Apostołowie Słowian i św. Walenty

Sięgając do liturgii Kościoła oddajemy dziś cześć apostołom Słowian, świętym Cyrylowi i Metodemu. Ich zasługi dla wiary, którą dziś wyznajemy są bezsporne i gdzie jak gdzie, ale w krajach słowiańskich muszą być doceniane. Przecież skarb, jakim jest wiara rodzi się ze słuchania. Tak mówi Pismo święte. Co więcej, gdyby nie ci, którzy głosili nam Ewangelię Chrystusową, nie moglibyśmy dziś szczycić się mianem chrześcijan, wyznawców Jezusa Chrystusa, uczniów Mistrza z Nazaretu. Świętym Cyrylowi i Metodemu św. Jan Paweł drugi poświęcił osobną encyklikę. My zaś sięgając do dzisiejszej liturgii słowa uświadamiamy sobie jeszcze lepiej, że misyjne dzieło Kościoła prowadzone przez Ducha Świętego od wieków rozwijało się dzięki żywej i radykalnej odpowiedzi na Bożą miłość tych, którzy sami chcieli całym swoim życiem tę właśnie miłość Bożą głosić i na nią odpowiadać. Apostołowie Słowian są więc tymi, którzy kochając Boga nade wszystko, inspirowani tą miłością postanowili nieść ją swoim braciom i siostrom. Głosić tę miłość, uczyć nią żyć i wspólnie wielbić Wielkie Imię Boże.
Dzisiejszy dzień, mimo, że pozwala nam czcić tak wielkich patronów, o miłości Boga i bliźniego będzie nam przypominał z jeszcze jednego powodu. Współczesna popkultura zaczerpnęła z tradycji anglosaskiej zwyczaj świętowania dnia św. Walentego. Można oburzać się na mechaniczne wręcz przyjmowanie obcych zwyczajów, albo spróbować przypomnieć światu o postaci heroicznego kapłana, który oddał swoje życie nie chcąc wyrzec się Chrystusa. W dzisiejszych dywagacjach na temat posługi kapłańskiej i miłości warto przypomnieć, że kiedy odwołujemy się do postaci św. Walentego, mówimy o chrześcijańskim kapłanie i męczenniku. Dotykamy w ten sposób miłości radykalnej, wiernej, złączonej z miłością Jezusa Chrystusa, którą On sam umiłował Swój Kościół.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Prawdziwa miłość jest jedna. Jest ona właśnie zakorzeniona w miłości Zbawiciela. Z niej czerpie swoją siłę i moc. Ta właśnie miłość inspirowała i przynaglała misjonarzy, aby głosić Ewangelię i uczyć wg niej żyć. Ta sama miłość dawała siłę męczennikom, aby nie wyrzekli się wiary i pozostali wierni Temu, Który pierwszy ich umiłował. Wg zasad tej miłości wreszcie mają żyć małżonkowie, narzeczeni i zakochani, jeśli chcą, aby ich miłość wzrastała i owocowała.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy żyję wg wymagań miłości Chrystusowej?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao