reklama

Posłany, aby nauczać

Temat: Posłany, aby nauczać

O świętym Piotrze słyszał każdy chrześcijanin. Wszak to on został wybrany przez Zbawiciela na tego, który będzie pierwszym w gronie apostolskim. Owo pierwszeństwo podyktowane zostało nie osobistym względem, (uczniem umiłowanym Zbawiciela był przecież św. Jan) ale stało się tak gdy Piotr odpowiedział na postawione przez Jezusa pytanie o to, kim On jest dla nich. Za kogo go uważają. Już nie mieszkańcy miast i wiosek gdzie przemawiał i czynił cuda, nie uczeni w Piśmie i faryzeusze, ale właśnie ci, których sam wybrał i przed którymi odkrywał więcej tajemnic, niż przed wszystkimi, do których szedł i nauczał.
Wydarzenie spod Cezarei Filipowej nie tylko pokazuje, że w niegłębionych Boskich planach Piotr staje się opoką, kamieniem węgielnym tworzącego się Kościoła, ale będzie on tym, przez którego mimo jego ułomności i słabości będzie przemawiał Duch Święty, aby w sposób pewny prowadzić lud Boży drogami wiary, nadziei i miłości.
Stąd też kluczowym zadaniem, jakie zostanie powierzone Piotrowi i Jedenastu było, jest i będzie nauczanie. Iść na krańce świata i zdobywać dusze ludzkie dla Ewangelii. Święto Katedry św. Piotra pokazuje nam w sposób niezbity, że owa misja nauczania spełnia swoją rolę gdy Piotr i jego następcy przemawiają poddając się pokornie prowadzeniu przez Ducha Świętego. Ten sam Piotr w rozmowie z Jezusem chwilę później zostaje nazwany przez Zbawiciela diabłem. Właśnie dlatego, że pozwolił, aby miłość do Jezusa – Człowieka wzięła górę nam miłością do Jezusa – Mesjasza i Syna Bożego.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Katedra św. Piotra to nie współczesny odpowiednik Ligi Narodów, ONZ czy innych światowych agend. Owszem, przykazanie miłości bliźniego idzie zawsze po przykazaniu bezgranicznej miłości Boga, ale rolą Piotra i mocą jego autorytetu owa Boża nauka ma dotyczyć wiary. Pokazywać drogę i inspirować wierzących, aby na współczesnych katedrach uniwersytetów, naukowych laboratoriach i wszędzie tam, gdzie uczniów Mistrza z Nazaretu postawi życie, aby w sposób pewny wiedzieli, co mówi do nich Duch Święty, a nie duch tego świata. Chociażby jego przesłanie powoływało się na święte księgi i ludzką wrażliwość. Katedra Piotra bowiem była, jest i musi pozostać wykładnią Bożych tajemnic dla wszystkich wierzących.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy gotów jestem iść za głosem Ducha Świętego?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao