reklama

PGE posadziła 65 tysięcy drzew w tegorocznej edycji programu „Lasy Pełne Energii"

Grupa PGE posadziła blisko 65 tys. młodych drzew w 17 lokalizacjach na terenie 11 województw w ramach programu „Lasy Pełne Energii". Była to już 22. edycja programu zapoczątkowanego w 2000 roku. W sadzeniu drzew wzięli udział pracownicy Grupy PGE wraz z rodzinami, młodzieżą szkolną, sportowcami i dziećmi z Ukrainy.

W tegorocznej edycji „Lasów Pełnych Energii" przez cztery tygodnie ponad 1300 pracowników Grupy PGE i zaproszonych gości, posadziło wspólnie blisko 65 tysięcy drzew. Łącznie w ciągu 22 lat w programie wzięło udział ponad 26 tysięcy osób, które posadziły wspólnie blisko 700 tys. drzew. Wynik ten pokazuje, że nie tylko prowadzimy w zielonej zmianie polskiej energetyki, ale także realizujemy intensywne działania z zakresu ochrony środowiska, wspierające nasze inwestycje w odnawialne źródła energii - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Tegoroczna odsłona programu „Lasy Pełne Energii" rozpoczęła się 7 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka, gdzie Energetycy wspólnie z uczniami szkoły podstawowej zasadzili 6 tys. brzóz i dębów. W kolejnych dniach, przez cztery tygodnie, uczestnicy akcji zasadzili łącznie prawie 65 tys. drzew w 17 lokalizacjach w 11 województwach: na Mazowszu, Pomorzu, Lubelszczyźnie, Rzeszowszczyźnie, Dolnym i Górnym Śląsku, Podkarpaciu, w Wielkopolsce oraz w województwach kujawsko-pomorskim i łódzkim. Do pracy przystąpiło ponad 1300 osób, wśród nich pracownicy Grupy PGE, ich rodziny oraz zaproszeni goście: dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz młodzi sportowcy z PGE Turów Zgorzelec.

PGE posadziła 65 tysięcy drzew w tegorocznej edycji programu „Lasy Pełne Energii"

Akcje sadzenia drzew w terenie poprzedzone były spotkaniami edukacyjnymi z leśnikami. Uczestnicy poznali dzięki nim zasady ochrony środowiska oraz świadomego korzystania z zasobów, takich jak woda, energia czy ciepło. Wszystkie spotkania w lasach były praktyczną lekcją ekologii i przyrody oraz okazją do integracji. Program „Lasy Pełne Energii" od lat promuje działania z zakresu ochrony środowiska, ale także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich z lokalnymi społecznościami.

PGE posadziła 65 tysięcy drzew w tegorocznej edycji programu „Lasy Pełne Energii"

Program „Lasy Pełne Energii", realizowany od 2000 roku, jest flagowym programem środowiskowym Grupy PGE. Jego celem jest poprawa jakości powietrza, stanu wód gruntowych, odbudowa drzewostanu w polskich lasach, czynna ochrona przyrody oraz edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Formuła programu zakłada również realizację działań i projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej we współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w ochronę środowiska naturalnego, a także wspieranie parków narodowych, obszarów chronionych i pomników przyrody.

W ciągu 22 lat w programie „Lasy Pełne Energii" udział wzięło ponad 26 tysięcy osób, które posadziły wspólnie blisko 700 tysięcy drzew (głównie sosen, świerków, dębów i buków) w 52 lokalizacjach na terenie 14 województw.  

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao