Zbliża się I edycja Kongresu „Sacris – dobra Kościoła (troska i odpowiedzialność)”

I edycja Kongresu „Sacris – dobra Kościoła (troska i odpowiedzialność)” odbędzie się 20 i 21 października br. w Zespole Katedralnym we Fromborku – Muzeum Pomnika Historii. Geneza Kongresu związana jest z przygotowaniami do przypadających w 2023 roku 550. rocznicy urodzin (19 lutego) jak i 480. rocznicy śmierci (24 maja) kanonika Mikołaja Kopernika.

Celem Kongresu jest zapoczątkowanie procesu profesjonalnego wsparcia osób zaangażowanych w rozwijanie dóbr Kościoła, które są narzędziem służebnym w jego misji. Podczas dwóch dni odbędą się 2 główne debaty oraz 12 debat tematycznych. 

W samym charakterze uczestników debat i moderatorów uczestniczyć będzie 70 osób. Osoby te, posiadając bardzo inspirujące doświadczenia osobiste i zawodowe, będą dzielić się nim, niekiedy się różniąc między sobą. Uczestnicy debat, mimo że reprezentują wiele środowisk 
i wrażliwości, mają jednak świadomość, że najważniejsze są wartości duchowe, a nie posiadanie oraz administrowanie dobrami doczesnymi.

Wzmocni to wymianę praktycznej, specjalistycznej wiedzy oraz popularyzację dobrych praktyk wśród szerokiego gremium uczestników Kongresu o różnych wrażliwościach. Szczegółowy program, dodatkowe informacje wraz z możliwością zgłoszenia chęci swojego bezpłatnego uczestnictwa w Kongresie dostępne są na stronie internetowej www.sacris.pl

Wydarzenie to, należy traktować przede wszystkim jako miejsce działania łaski Bożej. Dlatego dzieło to było i nadal jest stale omadlane przez kilkanaście wspólnot Sióstr Klauzurowych.

Ekscelencja Arcybiskup Józef Górzyński, Metropolita Warmiński udzielił patronatu honorowego wraz z pasterskim błogosławieństwem dla uczestników i organizatorów Kongresu.

Patronat honorowy objął także o. Janusz Sok CSsR, który pełni posługę Przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, jak i s. Dolores – Dorota Zok SSpS, która pełni posługę Przewodniczącej Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

„Zachęcam do uczestnictwa w I edycji Kongresu SACRIS we Fromborku, czyli miejscu naturalnie związanego z Mikołajem Kopernikiem. Tematyka Kongresu będzie dotyczyła szerokiej palety zagadnień związanych z dobrami Kościoła. Warto mieć na uwadze, zmiany dokonane w księdze sankcji „Kodeksu Prawa Kanonicznego”, gdzie zostały rozszerzone prawne konsekwencje złego zarządzania majątkiem kościelnym czy zakonnym. Z zaciekawieniem będę przysłuchiwał się debatom dotyczącym m.in. Rechrystianizacji Europy, Dóbr Kościoła jako kluczowego czynnika rozwoju regionalnego, czy też zarządzania Dobrami Kościoła przez świeckich” – stwierdza br. Zdzisław Duma OFMCap, główny inicjator Kongresu, jednym z tysiąca dwustu na całym świecie Misjonarzy Miłosierdzia mianowanych w 2015 r. przez Ojca Świętego Franciszka. 

Jednym z kluczowych punktów Kongresu będzie uroczyste podpisanie Karty Kongresu SACRIS, tuż po prezentacji znaczka pocztowego Poczty Polskiej S.A. „Boże Narodzenie”.

Organizatorem tego wydarzenia jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa z Gdańska przy współudziale Apella S.A. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objął portal Opoka. 

Nagrania z poszczególnych debat będą dostępne po zakończeniu Kongresu zarówno na stronach i profilach internetowych Partnerów Medialnych Kongresu jak i na www.sacris.pl.

Zbliża się I edycja Kongresu „Sacris – dobra Kościoła (troska i odpowiedzialność)”  

 
 

« 1 »

reklama

reklama

reklama