„Prawo do życia czy prawo do aborcji?” – w Sejmie odbyła się konferencja z okazji Narodowego Dnia Życia

W Narodowy Dzień Życia 24 marca br. w gmachu Sejmu odbyła się konferencja pn. „Prawo do życia czy prawo do aborcji?”. Była to okazja do afirmacji życia ludzkiego, które od 25 lat jest chronione przez Polską Konstytucję. Wystąpienia dotyczyły zarówno aspektów prawnych, jak i moralnych.

Spotkanie otworzył ks. prof. Paweł Bortkiewicz. W swoim referacie poświęconym pytaniu, czy prawo do życia jest prawem przyrodzonym czy nabytym, zauważył, że takie rozważanie może doprowadzić do absurdalnych wniosków. „Pytanie to jest retoryczne dla człowieka, który ma minimum wrażliwości. Gdyby było inaczej, to musielibyśmy zapytać, kto miałby to prawo do życia dawać” – powiedział. „Zgłoszony wczoraj projekt ustawy dot. in vitro pokazuje, że prawo jest przestrzenią, którą można manipulować w sposób cyniczny” – dodał prelegent.  

Następnie głos zabrał Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii oraz przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny. W swoim wystąpieniu prelegent mówił o ochronie życia jako elemencie polityki rodzinnej i demograficznej. Wiceminister przedstawił m.in. działania prorodzinne rządu, które realizowane są od kilku lat. Zauważył, że jest jeszcze dużo do zrobienia w tym temacie. Wskazał, że naszym interesem narodowym jest, aby realizować kulturę życia, której ojcem na przełomie XX i XXI w. był św. Jan Paweł II. 

Kolejnym prelegentem był poseł dr Bartłomiej Wróblewski, który przedstawił zapisy Konstytucji chroniące życie. Podkreślił, że w tym kontekście życie jest chronione od dawna, a wyrok Trybunału Konstytucyjnego tylko to potwierdził. Dodał, że dodatkowym argumentem, ważnym dla środowisk pro-life, konserwatywnych, chrześcijańskich, jest to, aby tę Konstytucję szanować i nie podchodzić do niej w sposób instrumentalny. „Konstytucja z prawnego punktu widzenia daje ostateczne odpowiedzi. Nie zamyka jednak dyskusji, co widzimy także w Polsce” – zaznaczył. „Dlatego potrzebny jest nowy ruch pro-life. Szersze spojrzenie na ochronę życia, obejmujące kwestie wsparcia matek w trudnych ciążach, nie tylko takich, gdzie występuje choroba i niepełnosprawność, ale także kwestie osobiste. Szersze spojrzenie na ochronę życia obejmuje także wsparcie rodzin i osób z niepełnosprawnościami” – dodał.  

Pierwszą część konferencji zakończył mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris. Organizacja od wielu lat znana jest z tego, że staje w obronie najsłabszych i troszczy się o ochronę prawną, również życia nienarodzonych. Mecenas przedstawił źródła stanowienia prawa, które są istotne w przypadku rozmowy o prawie do życia. Powiedział,  że odrzucenie aborcji i eugeniki, swoistej choroby XX wieku, powinno stać się powodem do dumy i zaczynem misji szerzenia obrony życia w nauce, kulturze i prawie międzynarodowym. To także czas na to, by jeszcze uważniej podkreślić rolę polityki ochrony życia jako roztropnej troski o los rodzin przyjmujących nowe życie, w tym rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Atakom instytucjonalnym towarzyszą ataki na kulturowe fundamenty cywilizacji życia oraz autorytety umacniające społeczeństwa wierne zasadom ładu naturalnego.

Drugą część spotkania otworzyło wystąpienie dr. Patryka Jakiego. Europoseł mówił o działaniach Parlamentu Europejskiego, które kwestionują prawo do życia. Instytucja unijna próbuje wymuszać na Polsce różnego rodzaju zapisy, które są sprzeczne z naszym porządkiem prawnym. 
Dr Paweł Wosicki z Fundacji „Głos dla Życia” przedstawił strategie obrony życia. Działanie są konieczne, szczególnie w dobie aktywności lewicowych instytucji, które często omijają prawo, żeby umożliwiać zabijanie nienarodzonych dzieci.

Temat prawnego i moralnego zobowiązania do pomocy w trudnej ciąży a decyzji o życiu przedstawiła Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik i psycholog. Zauważyła, że wszelkiego rodzaju komplikacje podczas ciąży są wyzwaniem dla przyszłych rodziców. W związku z tym, należy podejmować odpowiednie działania, które nie będą stały w sprzeczności z prawem do życia. Jako przykład prelegentka podała działania fundacji Grupy Proelio, która przedstawia historie dzieci, które cudem uniknęły aborcji. 

Wojciech Zięba z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia człowieka przybliżył inicjatywę obywatelską „Stop zakazowi pracy”. Poruszył w nim problem rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Zauważył, że wielką trudnością rodziców jest opłacenie leków, rehabilitacji i zakup stosownych sprzętów  dla swoich niepełnosprawnych dzieci, stąd tak ważne powinno być wsparcie państwa. 

Organizatorami konferencji był Parlamentarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny oraz Koalicja dla Życia i Rodziny. Konferencję poprowadził red. Jan Pospieszalski.

Prawo do Życia czy prawo do aborcji? 24 marca Narodowy Dzień Życia - 25 marca Dzień Świętości Życia
Życie i Rodzina
« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama