Enea Operator rozwija współpracę z Państwową Strażą Pożarną w województwie wielkopolskim

Enea Operator i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, zawarły porozumienie o współpracy. Dokument zawiera deklarację wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i współdziałania w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska, a także walki z pożarami oraz likwidacji skutków awarii infrastruktury energetycznej i klęsk żywiołowych.

Dokument określa zakres i formy współpracy obu stron, niezbędne do podjęcia działań obejmujących przede wszystkim likwidację skutków klęsk żywiołowych, zdarzeń pożarowych i związanych z awariami infrastruktury elektroenergetycznej.

„Porozumienie o współpracy ze strażą pożarną jest dla nas bardzo istotne. Definiuje nasze działania nie tylko podczas akcji związanych z usuwaniem skutków wichur, czy nawałnic. Jest także ważne ze względu na wyzwania, które niesie ze sobą transformacja energetyczna i coraz większa liczba nowych urządzeń, zarówno zainstalowanych w głębi sieci, jak i do niej przyłączonych. Mam tu na myśli chociażby instalacje wytwórcze OZE, których dziś przyłączonych do naszej sieci mamy ponad 150 tys., a jeszcze kilka lat temu stanowiły niewielki odsetek” – powiedziała Agnieszka Gosławska, p.o. dyrektora poznańskiego Oddziału Dystrybucji Enei Operator.

W ramach podpisanego porozumienia energetycy i strażacy będą między innymi wspólnie realizować zajęcia udoskonalające w formie szkoleń, warsztatów i  ćwiczeń z zakresu organizacji i koordynacji działań ratowniczych oraz niesienia pomocy potrzebującym, którzy znajdują się w pobliżu urządzeń energetycznych. Istotnym elementem współpracy jest także bezzwłoczna i niezakłócona wzajemna komunikacja o zagrożeniach i innych istotnych zdarzeniach, wymagających natychmiastowej interwencji służb.

„W sytuacji zagrożenia, podczas klęsk żywiołowych, których doświadczaliśmy już kilkakrotnie, energetycy i strażacy pracują zawsze ramię w ramię. Nasze działania w pełni uzupełniają się. Służby energetyczne pracują przy usuwaniu awarii i uszkodzeniach infrastruktury, zaś funkcjonariusze straży pożarnej gaszą pożar, zabezpieczają teren, udzielają pierwszej pomocy. Porozumienie między naszymi instytucjami jest konieczne właśnie po to, aby działać wspólnie jeszcze skuteczniej. Chcemy wzajemnie się edukować, ale przede wszystkim musimy zbudować kanały bezpośredniej komunikacji i reagować na zagrożenie jeszcze szybciej, niż obecnie” – powiedział st. bryg. Tomasz Grelak, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta PSP.

Założenia dokumentu wypełniają zakres koncepcji o społecznej odpowiedzialności biznesu, jaką kierują się obie instytucje w służbie na rzecz lokalnej społeczności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

« 1 »
TAGI:

reklama

reklama

reklama

reklama