Watykan w ONZ: stali mieszkańcy i migranci mają tę samą godność

Rok 2016 jest już rekordowy, gdy chodzi o tych uchodźców i migrantów, którzy zatonęli w morzu usiłując dostać się do Europy

Mimo znacznego zmniejszenia liczby uchodźców i migrantów usiłujących przedostać się do Europy przez Morze Śródziemne, obecny rok już jest rekordowy, gdy chodzi o tych, którzy w nim zatonęli.

Choć do końca roku kalendarzowego brakuje jeszcze dwóch miesięcy, śmierć w tych okolicznościach poniosło – według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców – 3,740 ludzi, tylko o 31 mniej, niż przez cały rok 2015. Te alarmujące dane przypomniał w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej w Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na spotkaniu jej Trzeciego Komitetu do spraw społecznych, kulturalnych i pomocy humanitarnej, poświęconym walce z rasizmem, dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją.

Abp Bernardito Auza wskazał, że godność ludzka nie podlega dyskusji i nie może być określana krajowym prawodawstwem, niezależnie od tego, czy chodzi o stałych mieszkańców, czy o migrantów. Przypomniał, że przysługujące każdemu prawa człowieka mają źródło we wrodzonej godności osoby i są nienaruszalne. Nie można w tym względzie robić żadnych różnic między ludźmi. „To nie tylko podstawowa zasada ONZ, potwierdzona w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – powiedział watykański przedstawiciel przy tej organizacji. – Jest ona również zawarta w ludzkim doświadczeniu i stanowi trwałą prawdę, którą mamy uznawać nie tylko wtedy, kiedy nam to wygodne, ale zawsze”. Papieski dyplomata wyraził poważne zaniepokojenie narastaniem przemocy na podłożu rasizmu i ksenofobii. Podkreślił, że rodzina ludzka winna zdecydowanie zwalczać wszelkie formy dyskryminacji i nietolerancji jako niezgodne z godnością człowieka.

« 1 »

reklama

reklama