Papież do Akademii Nauk: nawrócenie ekologiczne i sprawiedliwość

Ojciec Święty na spotkaniu z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk nawiązał między innymi do swojej encykliki "Laudato si'".

„Jesteśmy wezwani, aby być narzędziami Boga Ojca, żeby nasza planeta była tym, co On wymarzył, stwarzając ją, i by odpowiadała na Jego projekt pokoju, piękna i pełni”. Te słowa ze swojej encykliki "Laudato si'" (n. 53) przypomniał Papież, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk.

Franciszek wyraził wdzięczność za wkład, jaki wnoszą zarówno w rozwój nauk, jak i we współpracę między ludźmi, zwłaszcza w zakresie troski o planetę, na której Bóg dał nam żyć. Jak zauważył, w naszej epoce wyraźnie widoczną stała się misja nauki w służbie nowej globalnej równowagi ekologicznej. W tej dziedzinie odnawia się też przymierze między naukowcami, a wspólnotą chrześcijańską.

„W czasach współczesnych wyrastaliśmy w przekonaniu, że jesteśmy właścicielami i panami natury, którym wolno ją rabować bez żadnego względu dla jej ukrytych możliwości i praw ewolucyjnych, tak jakby chodziło o martwy materiał do naszej dyspozycji. Spowodowało to m. in. poważną utratę różnorodności biologicznej. W rzeczywistości nie jesteśmy kustoszami jakiegoś muzeum i jego arcydzieł, które mamy codziennie odkurzać, ale współpracownikami w zachowywaniu i rozwoju bytu i różnorodności biologicznej naszej planety oraz obecnego na niej życia ludzkiego. Nawrócenie ekologiczne zdolne podtrzymywać zrównoważony rozwój obejmuje nieodłącznie zarówno przyjmowanie pełnej ludzkiej odpowiedzialności za stworzenie i jego zasoby, jak też dążenie do sprawiedliwości społecznej i do przezwyciężenia niegodziwego systemu, który powoduje nędzę, nierówności i wykluczenie” – powiedział Ojciec Święty.

Papież wskazał, że „przede wszystkim do naukowców, działających niezależnie od interesów politycznych, ekonomicznych czy ideologicznych, należy  konstruowanie modelu kulturowego, aby stawić czoło zmianom klimatycznym i ich konsekwencjom społecznym”.

„Wspólnota naukowa tak samo, jak potrafiła przez prowadzony wewnątrz niej dialog interdyscyplinarny studiować i wykazywać kryzys naszej planety, wezwana jest dzisiaj do tworzenia umiejętności kierowania, by wskazać ogólne i szczegółowe rozwiązania w takich kwestiach podjętych na waszej sesji plenarnej, jak woda, odnawialne źródła energii czy bezpieczeństwo żywnościowe. Niezbędnym staje się stworzenie przy waszej współpracy systemu norm, który wskaże też nieprzekraczalne granice i zapewni ochronę ekosystemów, zanim nowe formy władzy wywodzące się z paradygmatu techniczno-ekonomicznego nie spowodują nieodwracalnych szkód nie tylko dla środowiska, ale także dla życia społecznego, demokracji, sprawiedliwości i wolności” – stwierdził Papież.

Ojciec Święty zwrócił uwagę na uzależnienie polityki od techniki i finansów, które szukają we wszystkim zysku. Wskazują na to opóźnienia we wprowadzaniu w życie światowych porozumień w sprawie środowiska czy ciągle trwające wojny. „Mimo to jednak nie traćmy nadziei i starajmy się wykorzystać czas, jaki Pan Bóg nam daje” – powiedział Franciszek do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk. Podkreślił, że nie brak też znaków odpowiedzialności i solidarności, co wraz z wartościami moralnymi może być silną zachętą do badań dla wszystkich ludzi nauki, a szczególnie dla tych, którzy są wierzącymi.

ak/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama